Quảng Ninh: Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi

Thời sự, Tiêu điểm | 14:25:00 15/03/2019

Công văn hỏa tốc số 1548/UBND-NLN3 phát đi vào ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến hết ngày 13/3/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 05 hộ/05 xã/04 huyện và thị xã là Đông Triều, Hải Hà, Quảng Yên và Uông Bí, tổng số lợn các loại buộc phải tiêu hủy 176 con. Trước đó, ổ dịch đầu tiên xuất hiện ngày 08/3/2019 tại xã Yên Đức (Thị xã Đông Triều)

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới nguy cơ tiếp tục phát sinh các ổ dịch mới trên địa bàn tỉnh là rất cao. Để khống chế có hiệu quả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:


 Tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị mắc Dịch tả lợn châu Phi.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 và Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã trực tiếp chỉ đạo phòng chống dịch, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, với mục tiêu và quyết tâm không để phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn.

- Chủ động bố trí kinh phí phòng chống dịch: Kinh phí tiêu hủy lợn bệnh, hoạt động các chốt kiểm soát, tuyên truyền, mua vôi và hóa chất, mua vật tư phục vụ phòng và dập dịch, chi trả xét nghiệm mẫu và các chi phí khác…phục vụ phòng, dập dịch; đối với các khoản chi phí vượt ngoài khả năng cân đối của cấp huyện yêu cầu báo cáo về UNND tỉnh để hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt lưu ý bố trí ngay kinh phí mua vôi bột và hóa chất để hỗ trợ cho người dân thực hiện khử trùng, tiêu độc.

- Thành lập ngay, duy trì liên tục đoàn công tác của cấp huyện kiểm tra triển khai phòng chống bệnh dịch và yêu cầu tất cả các xã thành lập đoàn công tác để đến trực tiếp từng hộ chăn nuôi thực hiện thống kê tình hình nuôi và yêu cầu các hộ chăn nuôi lợn phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân trong phòng dịch. Theo dõi chặt chẽ tình hình đàn lợn nuôi, nếu có dấu hiệu bỏ ăn, ốm hoặc chết phải báo ngay cho cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm.

- Thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống thông tin, truyền thanh cơ sở về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng thực tế; phổ biến rõ chính sách hỗ trợ của tỉnh khi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định.

- Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo và thực hiện phòng chống bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết tại cấp huyện và xã để tập trung phòng bệnh Dịch.

2. Đề nghị đồng chí Bí thư các huyện, thị xã, thành ủy phân công ngay các Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp xuống địa bàn xã, phường được phân công theo dõi để chỉ đạo cụ thể, quyết liệt công tác phòng chống bệnh dịch.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện:

- Theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi báo cáo kịp thời về UBND tỉnh; duy trì đoàn công tác của Sở để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện phòng chống bệnh dịch, kịp thời nhắc nhở hoặc phê bình đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch.


Tiến hành đồng bộ các biện pháp tiêu độc, khử trùng khu vực xuất hiện ổ dịch.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quant ham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quyết định của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ người dân khi tiêu hủy vật nuôi bị bệnh, đảm bảo chỉ đạo tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 và quy định hiện hành.

4. Sở Thông tin và truyền thông tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, ổn định tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang cho xã hội.

 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều trực tiếp xuống khu vực
phát hiện ổ dịch để chỉ đạo các biện pháp dập dịch.

 


 Đến nay, đã có 20 Quốc gia xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và đã có hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Tại Trung Quốc, từ ngày 03/8/2018 đến ngày 17/02/2019 đã có 112 ổ Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 28 tỉnh (trong đó có tỉnh Vân Nam và Quảng Tây gần biên giới với Việt Nam) và đã có hơn 950.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy. Tại Việt Nam từ ngày 01/02 đến ngày 12/3/2019 dịch bệnh đã xảy ra tại 161 xã, 43 huyện của 15 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn và Bắc Kạn), tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là 16.629 con.

 
   


 Phạm Quỳnh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết