ADB hỗ trợ Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế xây dựng thành phố xanh và thích ứng

TNV – Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam và UBND các tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên-Huế vừa ký các hiệp định dự án với tổng giá trị 223,87 triệu USD cho Dự án Phát triển các Đô thị Xanh.

Dự án sẽ hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững về môi trường tại các thành phố Hà Giang, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và Huế (Thừa Thiên-Huế) để tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế những nơi này.

Ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam chia sẻ: “ADB sẽ giúp Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế tích hợp những cấu phần xanh đặc trưng trong cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố, ví dụ chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng và kè bờ với các đặc điểm tự nhiên.

Dựa trên hỗ trợ của ADB về xây dựng các “Kế hoạch Hành động Thành phố Xanh” cho ba thành phố, dự án này sẽ là minh chứng cho thấy sự kết hợp đúng đắn giữa quy hoạch đô thị tổng hợp và phối hợp tài trợ có thể giúp cải thiện tính đáng sống, tính thích ứng và cơ hội kinh tế ở các thành phố như thế nào”.

Ông Sidgwick cho rằng, song song với việc triển khai thí điểm phát triển thành phố xanh, dự án – với hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn viện trợ không hoàn lại – cũng sẽ giúp hình thành một khung pháp lý cho các đô thị bền vững và thích ứng để áp dụng rộng rãi trong phát triển đô thị xanh trên toàn quốc và thí điểm tài trợ rủi ro thảm họa cho Huế.

Do đô thị hóa nhanh, hầu hết 31 triệu người dân sống tại các đô thị của Việt Nam đều đang đối mặt với những thách thức mới xuất hiện về kinh tế – xã hội và môi trường. Khác với năm thành phố trực thuộc Trung ương, sự phát triển của các đô thị loại hai đang tụt hậu.

Rất nhiều cộng đồng ở những thành phố này đang trở nên ngày càng dễ tổn thương trước các rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu.

Chính phủ Việt Nam và ADB đã cùng lựa chọn Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế làm các thành phố thí điểm, do các đô thị này đại diện cho những đặc điểm kinh tế – xã hội, các hạn chế phát triển và vị trí địa lý khác nhau.

Tổng vốn đầu tư dự án bao gồm 3 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và 3 triệu USD viện trợ từ Quỹ Tín thác Thích ứng Biến đổi khí hậu đô thị (UCCRFT), được hỗ trợ bởi Quỹ Rockefeller và các Chính phủ Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Ngoài ra, hỗ trợ kỹ thuật đi kèm dự án trị giá 12,8 triệu USD, trong đó 10,8 triệu USD sẽ được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu và 2 triệu USD từ Quỹ Tín thác Thích ứng Biến đổi khí hậu đô thị.

Được dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023, dự án sẽ giúp ba thành phố cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị xanh và thích ứng cũng như tăng quy mô ứng phó biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích cho khoảng 116.000 hộ dân, trong đó có 6.100 hộ nghèo và cận nghèo.

Đối với tất cả các tiểu dự án, các Ủy ban nhân dân tỉnh – cơ quan chủ quản sẽ được tăng cường năng lực thể chế trong quản lý phát triển đô thị./.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *