Thái Nguyên: Những thành quả đáng ghi nhận của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

TNV – Trong 6 tháng đầu năm 2018, với sự kiên trì, sáng tạo, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến tháng 6/2018, tổng nguồn lực huy động cho việc xây dựng NTM đạt 2.965.917 triệu đồng, xây dựng được 151,46km đường giao thông các loại trong đó đường trục xã, liên xã 15,97 km, đường trục xóm, liên xóm 75,23 km, đường ngõ xóm 60,26 km, 7,43 km kênh mương, 20 trạm biến áp, 38,45km đường dây điện, 07 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 42 nhà văn hóa và khu thể thao xóm, 78 phòng học, 08 điểm thu gom rác thải sinh hoạt.

Về phát triển hợp tác xã nông nghiệp đã có 214 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thành lập mới 06 HTX với khoảng 20.847 thành viên. Trong đó có 80 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt (chè, dược liệu, nấm…), sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè; 36 hợp tác xã chăn nuôi gia súc, gia cầm, 94 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, 3 hợp tác xã thủy sản và 1 hợp tác xã lĩnh vực nước sạch nông thôn. Toàn tỉnh có 593 trang trại được cấp giấy chứng nhận Kinh tế trang trại theo thông tư 27/2011/TT-Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Trong đó có 4 trang trại trồng trọt, 533 trang trại chăn nuôi, 8 trang trại nuôi trồng thủy sản, 4 trang trại lâm nghiệp, 44 trang trại tổng hợp. Các địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa, thiết kế lại hệ thống giao thông, thủy lợi, chuẩn bị điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tiêu biểu huyện Phú Bình.

Mục tiêu trong năm 2018 của tỉnh là phấn đấu có thêm 11 xã  đạt chuẩn nông thôn mới; 09 xóm đạt chuẩn “xóm nông thôn mới kiểu mẫu”; tiếp tục xây dựng 09 xã “Nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2016 – 2020. Thành phố Thái Nguyên và Thành phố Sông Công đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng  vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế như có một số văn bản của hướng dẫn thực hiện của Bộ, ngành Trung ương đến đầu năm 2018 mới ban hành dẫn đến việc triển khai ở địa phương chưa đồng bộ, kịp thời, tiến độ giải ngân các nguồn vốn của các địa phương còn chậm; công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương tuy đã được đôn đốc nhiều nhưng việc triển khai rà soát của các địa phương còn chưa được quan tâm; công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức, ý thức của người dân ở một số xã trong việc thực hiện bảo vệ môi trường còn hạn chế; các xã, huyện chủ yếu quan tâm phát triển hạ tầng mà chưa thực sự quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân…

Để hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 06 tháng cuối năm, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh đã tham mưu, đề xuất với UBND, Ban chỉ đạo các Chương trình MQG một số giải pháp như: cần tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tự giác, tự chủ của người dân, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tiêu biểu; Tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng NTM các cấp và cán bộ xóm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018 – 2020; Hướng dẫn các địa phương đề xuất danh mục dự án, xây dựng dự án liên kết theo chuỗi giá trị phấn đấu từ nay đến năm 2020 mỗi địa phương, hình thành ít nhất từ 2 – 3 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản xuất hiệu quả; Tổ chức Hội nghị doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ 09 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 – 2020 và các xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018, 2019, 2020; Cân đối, bố trí vốn năm 2018 còn thiếu cho các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xóm NTM kiểu mẫu…

Khanh Ngọc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *