Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè qua những con số

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 diễn ra từ ngày 03/6 đến ngày 31/8/2018, bao gồm 05 nội dung: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh với 9 chỉ tiêu cụ thể.Kết quả, các cấp bộ Đoàn cả nước đã triển khai: 24.896 đội hình với tổng số 823.973 thanh niên tình nguyện tham gia.

Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *