Điểm mới của Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc

TNV – Từ ngày 05-07/10 tại Phú Yên, 169 thí sinh của 43 đơn vị tham dự sẽ tranh tài tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI-2018. Hội thi năm nay sẽ có những điểm đổi mới, điều chỉnh so với các năm trước.

Là năm thứ VI tổ chức, Hội thi tiếp tục có những đổi mới, cập nhật, điều chỉnh về đối tượng, nội dung, hình thức thi để phù hợp với sự phát triển của xã hội và xu thế toàn cầu hóa.

Cụ thể, thí sinh tham dự thi được mở rộng sang khối viên chức công tác trong đơn vị hành chính nhà nước.Tất cả các thí sinh có thể tự trang bị máy tính xách tay, thu được wifi, được cài đặt phần mềm và được phép sử dụng dữ liệu, tài nguyên đã có trên máy tính của mình. Về nội dung thi, các thí sinh sẽ thi kỹ năng, thi tập thể và thi sản phẩm sáng tạo.

Phần thi kỹ năng với thời gian làm bài 90 phút, tập trung sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office hoặc phần mềm nguồn mở (kỹ năng CNTT đáp ứng các quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; Thể thức văn bản trình bày theo Thông tư 01/2011/TT-BNV) để triển khai, xây dựng văn bản một công việc thực tế của cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng báo cáo, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu, đánh giá và đưa ra giải pháp về một vấn đề cụ thể trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức hoặc cải cách hành chính.

Phần thi tập thể với thời gian làm bài 120 phút, các thí sinh làm bài tập thể trên máy tính, sử dụng bộ phần mềm Microsoft Office  hoặc bộ phần mềm nguồn mở (kỹ năng CNTT đáp ứng các quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; Thể thức văn bản được trình bày theo Thông tư 01/2011/TT-BNV) để tìm kiếm, viết báo cáo, thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp về một vấn đề cụ thể trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức hoặc cải cách hành chính.

Phần thi sản phẩm sáng tạo, các thí sinh tự trang bị máy tính cá nhân để thuyết trình, minh họa giải pháp hoặc ý tưởng, đề án, sản phẩm sáng tạo (phục vụ công tác chuyên môn của các bộ, công chức hoặc cải cách hành chính) và trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng Giám khảo cùng các thí sinh, lãnh đạo, huấn luyện viên của các đoàn và khán giả.

Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội Vụ và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ.

Sau phòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 15 sản phẩm, 03 ý tưởng và 01 đề án tốt nhất để tham dự Hội thi toàn quốc.

Quang Hiếu

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *