Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Đổi mới, sáng tạo là chìa khóa thành công

TNV – Từ khi được thành lập đến nay (11/10/2007), với 35 đầu mối cơ sở Đoàn trực thuộc, hơn 105.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đang lao động, học tập, sinh hoạt tại các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng thương mại nhà nước giữ vị trí chủ lực trong nền kinh tế quốc dân, Ban Thường vụ Đoàn Khối bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, linh hoạt, phù hợp với hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp.

Nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ III đã chỉ ra và yêu cầu tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đoàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương vững mạnh, hoạt động hiệu quả, hấp dẫn thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, tiên phong, gương mẫu, có trình độ và ý thức tuân thủ pháp luật cao; là lực lượng tiên phong trong học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, tích cực đóng góp xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư TW Đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Khối DNTW khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Từ khi được thành lập đến nay (11/10/2007), với 35 đầu mối cơ sở Đoàn trực thuộc, hơn 105.000 ĐVTN đang lao động, học tập, sinh hoạt tại các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng thương mại nhà nước giữ vị trí chủ lực trong nền kinh tế quốc dân, Ban Thường vụ Đoàn Khối bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, linh hoạt, phù hợp với hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp. Các cấp bộ Đoàn trong Khối DNTW không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên tiếp tục phát triển toàn diện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gắn biển Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối cho công trình thay máy biến áp AT2 trạm biến áp 500kV Pleiku để ngăn ngừa sự cố trị giá 81,3 tỷ đồng do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện năm 2016

Trong 11 năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Khối đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, định hướng của Trung ương Đoàn, nhằm nâng cao ý thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân và trách nhiệm với công việc cho ĐVTN; từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Khối DNTW có “bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp và đất nước”. Việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nề nếp. Toàn Khối đã tổ chức được hơn 5.220 hội nghị, lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đoàn, thu hút được gần 400,000 lượt ĐVTN tham gia. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được mở rộng về quy mô, hình thức, mang lại sức lan tỏa lớn, tới nhiều nhóm đối tượng, tới các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, nơi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh,… Tổng giá trị thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng của toàn Khối đạt gần 389 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (thứ hai bìa phải) và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn (thứ 2 bìa trái) trao Giải nhất Cuộc thi Video clip tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đoàn viên thanh niên Khối DNTW năm 2018

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác phát triển Đảng viên trẻ gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực để mỗi đoàn viên phấn đấu, góp phần cùng doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Toàn Khối đã giới thiệu hơn 41.560 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có gần 30.000 đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sản phẩm Quản lý dòng tiền tự động của Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trực thuộc Đoàn Khối DNTWđược vinh danh tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2017

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đoàn Khối luôn xác định: “Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo,  xung kích đăng ký đảm nhận công trình thanh niên là thế mạnh của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương” . Bởi thế, các chương trình, các phong trào của tuổi trẻ toàn Khối luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong từng nhóm lĩnh vực ngành nghề, từng nhóm đối tượng thanh niên trong Khối đều tích cực đưa ra những giải pháp sáng tạo, mô hình hiệu quả có tính ứng dụng cao, có giá trị làm lợi lớn cho doanh nghiệp. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” luôn được các cấp bộ Đoàn trong Khối quan tâm và xác định đây là hoạt động trọng tâm, cốt lõi với việc thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống; hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề, nghiên cứu vận hành các dây chuyền công nghệ mới, phương pháp quản lý tiên tiến, khẳng định thế mạnh của thanh niên trong doanh nghiệp. Có thể nói, với lực lượng lao động sáng tạo, tiếp cận nhanh và mạnh mẽ công nghệ mới, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0, trong những năm qua, Đoàn Khối chỉ đạo xuyên suốt các cấp bộ đoàn phát huy thế mạnh sẵn có, lan tỏa sức mạnh trí tuệ của tuổi trẻ Khối DNTW, tiếp tục có những đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của các đơn vị, khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Diễn đàn “Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp” do Đoàn Khối DNTW tổ chức năm 2018

Điểm lại 11 năm, phong trào “Sáng tạo tuổi trẻ sáng tạo” của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nhiều công trình, đề tài, giải pháp, sáng kiến cải tiến ứng dụng vào sản xuất kinh doanh được Trung ương Đoàn công nhận, vinh danh. Toàn Khối đã có 65 đồng chí được nhận giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc, có 8.972 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện được 16.496 công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng (trong đó có 08 Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc, 831 Công trình thanh niên cấp Khối, 89 sản phẩm được trao giải Sáng tạo trẻ toàn quốc). Chung sức cùng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp chống suy giảm kinh tế, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã phát động phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp”; phát động Giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển Doanh nghiệp”; hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi đưa ra các giải pháp, hiến kế, các ý kiến sáng tạo, xung kích tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp,… Điều này cũng phần nào thể hiện vai trò của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương là một trong những tổ chức Đoàn có thế mạnh trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của cả nước.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối DNTW phát biểu tham luận về phong trào Sáng tạo trẻ tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Từ những kết quả đáng tự hào trên, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2011, 2015; Huân chương lao động hạng III năm 2014; từ năm 2010 đến nay liên tục được nhận cờ thi đua xuất sắc, xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, cùng nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành… Trong Khối có nhiều lớp cán bộ đoàn khi trưởng thành được lãnh đạo Đảng và đơn vị tiếp tục tin tưởng giao phó giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp trong doanh nghiệp.

Đoàn Khối DNTW vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng III năm 2015

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Sáng tạo – Tiên phong – Đoàn kết – Phát triển”, trong thời gian tới, Đoàn Khối DNTW tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng đã đề ra góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *