Doanh nghiệp thời đại 4.0 – ra quyết định theo định hướng dữ liệu

TNV – Sáng ngày 28/9, tại toàn nhà A2- Đại học Kinh tế Quốc dân, hội thảo: “Doanh nghiệp thời đại 4.0- Ra quyết định theo định hướng dữ liệu” đã được tổ chức. Buổi hội thảo nằm trong chương trình Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và đại học Andrews (Hoa Kỳ).

Nhận thức được sự sống còn của doanh nghiệp khi phải đối mặt với các thử thách mới trong thời đại kinh tế 4.0, Đại học Andrews (Hoa Kỳ) đã phối hợp với Viện quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức buổi hội thảo: “Doanh nghiệp thời đại 4.0- Ra quyết định theo định hướng dữ liệu”.

Hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo: “Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” với series các chủ đề chuyên sâu về các lĩnh vực cốt yếu của doanh nghiệp (Tài chính, nhân sự, marketing, lãnh đạo, vận hành…). Nhằm giúp các nhà quản trị tương lai có cơ hội trang bị những kiến thức thiết yếu, mài dũa kĩ năng, tạo đà phát triển cho doanh nghiệp, vững vàng chèo lái con thuyền doanh nghiêp trước những biến động của thị trường thời đại 4.0.

TS.Anthony R Sanchara, Đại học Andrews (Hoa Kỳ) trình bày chuyên đề trong buổi hội thảo.

Hội thảo chuyên đề được trình bày bởi TS.Anthony R Sanchara- nhà tư vấn phát triển kinh doanh và chiến lược tuyển dụng Quốc tế (Higher Ed); Cố vấn nghiên cứu Chuyển đổi kinh tế, chiến lược đầu tư, chiến lược cạnh tranh, chuyển đổi doanh nghiệp.

Trong buổi hội thảo, TS.Anthony R Sanchara nhấn mạnh những yếu tố cơ bản của cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là: Tự động hóa/ Robot hóa trình độ cao trong một số ngành công nghiệp nhất định; Quy trình ra quyết định tổng hợp để đưa ra quyết định và thực hiện hành động hợp lí; Sự giám sát của con người với những chức năng cao cấp như đánh giá, phân định và quyết định.

TS.Anthony cũng chỉ ra những  lỗi trong suy nghĩ, giao tiếp và hiệu ứng nhận thức của con người. Từ đó đưa ra những giải pháp, quy trình tư duy, tranh luận thích hợp và cần thiết. Việc đào tạo sẽ giúp nâng cao nhận thức cho người quản trị, giảm thiểu các lỗi và rủi ro trong quá trình sản xuất.

Hội thảo: “Doanh nghiệp thời đại 4.0- Ra quyết định theo định hướng dữ liệu” là buổi hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo chuyên đề. Buổi hội thảo tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 25/11/2018.

Minh Hiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *