Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Công bố sách xuất bản lần thứ II năm 2018

Giáo dục | 08:44:07 28/11/2018

TNV - Sáng ngày 28/11 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ Công bố sách xuất bản lần thứ II năm 2018.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành Q.Giám đốc – Tổng biên tập NXB cho biết: Tính đến tháng 12/2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 600 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Lễ xuất bản lần thứ hai trong năm 2018 này, Nhà xuất bản chọn lọc và giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm quan trọng, có giá trị và có ý nghĩa lớn được xuất bản, phát hành trong 6 tháng vừa qua.

Một số cuốn sách tiêu biểu được giới thiệu lần này gồm có:

5 tập tiếp theo (tập 65-69) của bộ sách Văn kiện Đảng Toàn tập chứa đựng 803 tài liệu, tương ứng với 5.640 trang in (khổ sách 15x22cm) phản ánh khá đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong những năm 2006-2010. Thành phần tài liệu trong các tập bao gồm: các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận, tài liệu của các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tài liệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; những bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Cuốn sách Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng).Nội dung cuốn sách trích lược 109 văn kiện quan trọng của Đảng về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, phản ánh rõ các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong các văn bản được đề cập đến trong cuốn sách đều đã nêu bật thực trạng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ trong các giai đoạn khác nhau, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ, các cấp.

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nướcdo PGS. TS. Nguyễn Văn Thạo và PGS. TS. Nguyễn Viết Thông đồng Chủ biên. Cuốn sách tập hợp các bài viết về phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đây là kết quả nghiên cứu, là thành quả trí tuệ, nhiệt huyết của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn về xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Ths. Đỗ Quang Hưng. Nội dung cuốn sách phân tích, đánh giá tương đối cô đọng, nhưng khá đầy đủ, toàn diện về bối cảnh, đặc điểm, nội dung, tác động, cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - nền tảng công nghệ quan trọng của Smart City; các nhóm chỉ số theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế về Smart City như an ninh, an sinh, an toàn được cụ thể hóa, là cơ sở quan trọng và hữu ích khi triển khai xây dựng Smart City cũng như khi đánh giá chất lượng dịch vụ và chất lượng cuộc sống đô thị trong phát triển bền vững; một số mô hình xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam được tác giả nghiên cứu, áp dụng trên thực tế: thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh.

Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Namcủa tập thể tác giả, do PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh và PGS.TS. Ngô Huy Cương đồng Chủ biên. Gồm 05 chương với 27 bài viết, nghiên cứu tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ góc độ pháp lý và những ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống chính trị, pháp lý Việt Nam; đặt ra những vấn đề cần giải quyết và đề xuất một số giải pháp cải cách hệ thống pháp luật nói chung, các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành nói riêng, với mục đích tạo ra nền tảng pháp lý để đất nước ta thích nghi và phát triển cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội biên soạn, xuất bản bộ tài liệu chuyên đề gồm 6 cuốn. Đó là: Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở;Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở.

Cuốn sách Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội do GS.TSKH. Lê Du Phong làm Chủ biên. Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội; phân tích thực trạng các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, từ đó có đánh những giá tác động và nêu rõ nguyên nhân sinh ra các rào cản kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay. Qua phân tích thực trạng, nguyên nhân cùng những dự báo tình hình quốc tế và trong nước thời gian tới, tác giả đã mạnh dạn đưa ra quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm dỡ bỏ các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2030.

Cuối cùng là cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948-1918), do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết lời giới thiệu. Cuốn sách là một trong những công trình khoa học quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chào mừng Đảng bộ Khối tròn 70 năm xây dựng và phát triển. Nội dung cuốn sách phản ánh lịch sử từ khi Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập là Liên chi cơ quan Trung ương (ngày 07/11/1948), trải qua quá trình hoạt động và những đóng góp trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển; đồng thời, giới thiệu về 64 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin về những cuốn sách quý, có giá trị được xuất bản liên quan đến lĩnh vực mình quan tâm, đã được giới thiệu trên Trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phát hành sách Hà Nội, các chi nhánh của Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, các trung tâm phát hành tại Huế, Nha Trang, Quảng Ngãi và các đại lý phát hành sách trên cả nước.

Bùi Hạnh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết