Viện Thiết kế: Tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2018 và tổ chức gặp mặt 64 năm Ngày thành lập Viện (23/01/1955 - 23/01/2019)

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 07:39:32 17/01/2019

TNV - Sáng nay (ngày 17/01/2019) Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2018 với sự tham dự của 173 đại biểu. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy; tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2018, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2019. Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng, và trao thưởng cho 31 chiến sĩ thi đua cơ sở. Cũng nhân dịp này, Viện đã tổ chức gặp mặt 64 năm Ngày thành lập Viện (23/01/1955 - 23/01/2019). Nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp của Viện, xây dựng lòng tự hào, tính độc lập, tự chủ, năng động sáng tạo cho các thế hệ cán bộ, nhân viên đã và đang công tác ở Viện qua các thời kỳ. Thông qua gặp mặt giữa các thế hệ cán bộ, CNQP, LĐHĐ trong đơn vị, tăng cường sự giao lưu, học hỏi động viên tình cảm đồng chí đồng đội, xây dựng sự đoàn kết giữa các thế hệ cán bộ, nhân viên và người lao động giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, với sự chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng cùng với các đợt thi đua cao điểm, đột kích đã được Viện tổ chức chặt chẽ, sôi nổi, thiết thực và đạt hiệu quả cao trên tất cả các mục tiêu thi đua: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Thi đua xây dựng tổ chức Đảng TSVM, các tổ chức quần chúng VMXS; Thi đua xây dựng đơn vị VMTD; Thi đua bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên. Với kết quả đạt được, Viện vinh dự được Bộ Quôc phòng Lào tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn thiết kế các công trình tại Lào do Việt Nam tài trợ; được thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, các tổ chức quần chúng đều được cấp trên khen thưởng với thành tích cao. Tổng kết cuối năm toàn Viện có 18 tập thể và 242 cá nhân được khen thưởng. Tuy nhiên, lãnh đạo Viện cũng nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2018; đó là: - Một số chỉ huy đơn vị thiếu chủ động, quyết liệt trong khai thác việc làm, mở rộng thị trường. Có công trình chưa đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng kỹ, mỹ thuật và tiến độ. Chưa có nhiều sáng kiến hay, phương án kiến trúc xuất xắc làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. - Nắm, quản lý tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên có nơi, có lúc chưa chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đi đôi với hướng dẫn hành động của một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế. - Nhận thức của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị về vai trò tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng chưa đầy đủ. Việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tạo điều kiện về vật chất và động viên phong trào chưa tạo được sức lan tỏa rộng lớn (còn 02 đơn vị chưa hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD). Năm 2019, năm bản lề tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua Quyết thắng”, Viện Thiết kế yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy cần quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả 4 nội dung cơ bản: Một là: Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hai là: Thực hiện "Một tập trung, ba khâu đột phá" (Tập trung xây dựng Viện vững mạnh toàn diện; Thực hiện tốt ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X: Đột phá thực hiện nghiêm biểu biên chế tổ chức; đột phá về năng suất, chất lượng, tiến độ; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự). Ba: Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng; bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác khen thưởng. Bốn là: Xây dựng Đảng bộ Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, kiến thức, phong cách đạo đức tốt. Phấn đấu có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, hơn 80% tổ chức đảng HTTNV trở lên, không có đảng viên thoái hoá biến chất, tổ chức KHTNV. Trong đó, phấn đấu giá trị hợp đồng đạt trên 270 tỷ đồng; giá trị doanh thu đạt trên 310 tỷ đồng; thu nhập bình quân 16,8 triệu đồng/người/tháng trở lên; lợi nhuận đạt 2,5% trở lên. Đồng thời, khẳng định quyết tâm hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phát động có chủ đề: “ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, KỶ CƯƠNG, NÊU GƯƠNG, QUYẾT THẮNG” để tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Quỳnh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết