Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 09:56:46 18/01/2019

TNV - Sáng ngày 18/1 tại Hội trường Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên Bộ Công an năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. 

Trong năm 2018, công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về các mặt công tác như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Phong trào “Thanh niên công an nhân dân xung kích, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”; Phong trào tuổi trẻ sáng tạo; Thanh niên tình nguyện; các phong trào, hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Các hoạt động đồng hành với đoàn viên thnah niên trong học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chuyên môn kỹ thuật, kiến thức xã hội và kỹ năng công tác; đồng hành với ĐVTN nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hội nhập; Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Năm 2018, các hoạt động, phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tập trung nâng cao chất lượng công tác ở cơ sở thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và đạt kết quả tốt. Nhiều cán bộ, ĐVTN lập thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, chiến đấu và nghiên cứu khoa học được khen thưởng. 6 nhiệm vụ trọng tâm và 8 chỉ tiêu đề ra trong Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2018 đã được hoàn thành.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ công an đã ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Đoàn thanh niên: Công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an tiếp tục thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các nội dung công tác trọng tâm như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; các phong trào hành động cách mạng; các hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên; công tác xây dựng đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng... được triển khai bài bản, hướng vào thực chất và hiệu quả.

Việc triển khai chương trình phối hợp với các Tỉnh, Thành đoàn trong hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự có nhiều đổi mới như: bàn ký kết được mở rộng, nội dung các hoạt động bám sát hơn vào thực tế tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm trong cả nước, các hoạt động tình nguyện của thanh niên Công an đã gần hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tranh thủ được tối đa các thế mạnh, nguồn lực sẵn có của các đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh thêm.

Những hoạt động, những việc làm cụ thể của Đoàn thanh niên đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự đồng thuận, vào cuộc trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên; củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và tô đẹp thêm hình ảnh của người chiến sĩ CAND.

Tổng kết năm 2018, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục được Trung ương Đoàn biểu dương và tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Bước sang năm 2019, Đoàn Thanh niên cần khắc phục những hạn chế năm 2018 và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai sâu rộng 03 phong trào “Thanh niên CAND xung kích, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”; Tổ chức hiệu quả các hoạt động đồng hành với đoàn viên thanh niên; Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đoàn viên trong đó chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đoàn.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2018.

Bùi Hạnh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết