Doanh nghiệp ứng phó với biến đổi khi hậu để phát triển

Doanh nhân, Hội nhập | 15:55:00 18/06/2019

TNV - Ngày 18/6 tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững: vai trò của cộng đồng doanh nghiệp”.

Hội thảo được tổ chức để cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH), đồng thời, nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong ứng phó với BĐKH, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp về các hoạt động ứng phó tại Việt Nam.

 Ông Lê Xuân Đình phát biểu tại hội thảo.

BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại thế kỷ 21, có tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Trong đó Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng to lớn, nặng nề của BĐKH do bờ biển dài, nhiều khu vực có bình độ thấp, riêng Đồng bằng sông Cửu Long dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng.

Tại Hội thảo, ông Lê Xuân Đình, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo cho biết: “Ở Việt Nam, trong vòng 50 năm qua nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5-0,7oC, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Hiện tượng El Nino, La Nina ngày càng tác động mạnh mẽ. BĐKH thực sự đã làm cho thiên tai, đặc biệt là bão, lũ và hạn hán ngày càng khốc liệt. Tác động của BĐKH đối với Việt Nam là rất nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030”.

Cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Doanh nghiệp vừa là chủ thể chịu tác động của biến đổi khí hậu, vừa là đối tượng quan trọng trực tiếp tham gia, chuyển các thách thức thành cơ hội từ tác động của biến đổi khí hậu và tạo ra nguồn lực để thúc đẩy công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các kế hoạch góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ về biến đổi khí hậu cũng tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, đó là các cơ hội cho nghiên cứu, sáng tạo và đầu tư vào các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh hội thảo.

Tuy nhiên, nhận thức về biến đổi khí hậu của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, chưa quan tâm tới bảo vệ môi trường, thực hiện mô hình sản xuất và tiêu dùng nhằm phát thải các-bon thấp, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng Chính phủ trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu là hết sức quan trọng.

Nhằm ứng phó với BĐKH, các chuyên gia cũng cho rằng, chính sách về phòng chống, ứng phó với BĐKH cần được nghiên cứu, ban hành theo tiêu chí đồng bộ, kết hợp khoa học và thực tiễn, có tính gắn kết và liên vùng, phối hợp giữa mục tiêu kinh tế và xã hội.

Bên cạnh đó, thông qua ứng phó tốt với BĐKH, Chính phủ cần tìm ra môi trường, mô hình tăng trưởng phù hợp, hướng tới bảo đảm phát triển bền vững. Thực tế cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực nhận thức, thực thi chính sách, biện pháp trong ứng phó với BĐKH.

Hội thảo “Ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững: Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức lần này cũng nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

An Nhiên

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết