Phát động Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”

Thời sự, Bảo hiểm xã hội | 08:02:00 09/07/2019

Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” mong muốn nhận được nhiều bài viết có tính phát hiện mới, mang tính định hướng dư luận và có sức thuyết phục; có tác động tích cực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

 

Ngày 8/7, BHXH Việt Nam tổ chức Lễ phát động trực tuyến toàn quốc Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”. Cuộc thi do Báo BHXH chủ trì tổ chức. Cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” được tổ chức nhằm tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời, khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Cuộc thi cũng là nơi để người dân, người lao động, người về hưu, CBCCVC trong và ngoài Ngành tìm hiểu về ngành BHXH bằng việc tích cực tham gia viết bài tham dự Cuộc thi. BTC mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ là cầu nối, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng và phản ánh hơi thở thực tiễn của ngành BHXH, tiếp tục nhân lên những giá trị nhân văn tốt đẹp của chính sách BHXH, BHYT.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, để cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” thành công và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, rộng khắp, Báo BHXH cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch đã đề ra; đặc biệt là việc tổ chức chấm giải minh bạch, khách quan, công tâm. Trung tâm Truyền thông phối hợp với Báo BHXH triển khai tổ chức cuộc thi; tổ chức công tác truyền thông cho cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như hệ thống Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương.

Thông tin về thể lệ cuộc thi, ông Nguyễn Đức Toàn- Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam), Phó Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, nội dung các bài viết cần tập trung vào các chủ đề, như: Gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực tuyên tuyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động; phát hiện đấu tranh chống tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT…

Các bài dự thi có thể viết về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh vực như: Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thu, phát triển đối tượng tham gia, khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; phát hành, quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; công tác giám định, thanh quyết toán BHYT; cải cách TTHC, ứng dụng CNTT; lưu trữ, quản lý hồ sơ đối tượng tham gia BHXH, BHYT…

Đồng thời, các tác phẩm còn có thể viết về những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành BHXH sau 25 năm thành lập. “BTC mong muốn nhận được nhiều bài viết có tính phát hiện mới, mang tính định hướng dư luận và có sức thuyết phục; có tác động tích cực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT”, ông Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh.

BTC nhận các tác phẩm dự thi từ nay đến hết 30/11/2019.

Thu Cúc/Chinhphu

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết