NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2019

Giải trí, Văn hóa, Lý luận trẻ | 16:25:00 12/07/2019

TNV - Sáng ngày 12/7, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2019, trong đó có các cuốn về đấu tranh phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho biết: Tính đến tháng 7 năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 400 ấn phẩm. Tại buổi lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2019 này, Nhà xuất bản chọn lọc giới thiệu với độc giả cả nước một số tác phẩm quan trọng, có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản, phát hành trong 6 tháng vừa qua.

Thứ nhất là Cuốn sách Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm 31 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhất là từ Đại hội lần thứ XII đến nay; được sắp xếp làm hai phần, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức Đảng và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này. Cuốn sách cũng góp phần để chúng ta tin tưởng rằng, cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa; ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; vì uy tín của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì ý nguyện và hạnh phúc của nhân dân.

Thứ hai là, cuốn sách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Cuốn sách đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức giới thiệu vào ngày 20 tháng 6 năm 2019. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ðảng trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, cũng như những tư liệu quý về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách là tập hợp các bài viết của nhiều tác giả như: bạn học thời sinh viên, đồng nghiệp, nhà báo, hay những người chỉ một lần được tiếp xúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến công tác, hoặc mới chỉ biết đồng chí qua những hoạt động ở trong nước và nước ngoài được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng,... Mặc dù ở nhiều cương vị khác nhau, nhưng họ đều bày tỏ sự tin tưởng, ngưỡng mộ đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; khẳng định đồng chí là một nhà lãnh đạo có trí tuệ và bản lĩnh; bày tỏ niềm tin sâu sắc, sự ủng hộ vào những việc mà đồng chí cùng toàn Ðảng, toàn dân đã và đang làm để xây dựng Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba là, cuốn sách Tham nhũng và  hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tham nhũng và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, làm rõ thực trạng tội phạm tham nhũng ở Việt Nam trong những năm qua và phân tích những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nhiều vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đưa đất nước phát triển vững chắc theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư là, cuốn sách Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2018) của PGS. Lê Mậu Hãn và TS. Võ Văn Bé giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Với ngôn từ dễ đọc, dễ học, dễ hiểu và cách trình bày logic, mạch lạc, theo trình tự thời gian, cuốn sách giống như một cuốn “lịch sử Đảng” nhưng lại chẳng hề khô khan, mở ra những trang sử hào hùng, vẻ vang của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc.

Thứ năm, là bộ sách về học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh do TS. Nguyễn Hồng Chuyên làm chủ biên, gồm 5 cuốn: Học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng; Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên; Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân; Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Có thể nói, bộ sách là tài liệu quý, giúp cán bộ, đảng viên và toàn nhân dân nắm vững, thấm nhuần những lời dạy của Bác; từ đó, có những giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại lễ công bố, NXB còn giới thiệu những bộ sách đáng chú ý khác: Các đại hội và hội nghị TƯ của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2018 của PGS Lê Mậu Hãn, TS Võ Văn Bé; Chùm sách về học tập Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của TS Nguyễn Hồng Chuyên; Bộ Niên giám khoa học năm 2018 của Hội đồng Lý luận TƯ; Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 – Nhìn lại cuộc thảm sát của tác giả Howard Jone; Đường thời đại của tác giả Đặng Đình Loan; Những biên bản cuối cùng tại nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam cộng hòa (biên dịch Ngô Bảo); Chấn hưng Nhật Bản: Làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới của Clyde Prestowitz; Mặt trái của công nghệ của Peter Townseno và nhiều cuốn sách khác.

T.Hiếu 

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết