Chủ tịch Hồ Chí Minh và chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"

Lý luận trẻ | 12:43:00 15/08/2019

TNV - Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, các dân tộc bị xâm lược luôn đấu tranh để giành độc lập, song thật hiếm có một dân tộc như dân tộc Việt Nam, phải thường xuyên đấu tranh chống lại nhiều kẻ thù xâm lược với sức mạnh hơn gấp bội để giành lại quyền độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Với một ý chí nung nấu quyết tâm đi ra nước ngoài để tìm lời giải cho lần đầu tiên tiếp xúc khẩu hiệu: “TỰ DO – BÌNH ĐẲNG – BÁC ÁI” mà Nguyễn Tất Thành khi cùng người anh Nguyễn Tất Đạt theo học lớp dự bị (préparatoire) Trường tiểu học Pháp - bản xứ ở thành phố Vinh khoảng năm 1905: “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta…”, câu nói vàquyết tâm của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam, từ thân phận nô lệ trở thành dân tộc có độc lập, có tự do. Và khi đất nước giành được độc lập, Người đã nêu lên một chân lý nổi tiếng: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!".

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của được Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi vào ngày 17/7/1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta đang ở giai đoạn quyết liệt, là sự kế thừa, nối tiếp tinh thần và ý chí quyết giành “độc lập tự do” cho dân tộc đã từng được khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập (năm 1945) và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (tháng 12/1946). “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - lời kêu gọi thiêng liêng, bất hủ của Bác là khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam, giá trị to lớn trong học thuyết Hồ Chí Minh và cũng chính là mục tiêu chiến đấu, là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp vĩ đại đấu tranh vì độc lập, tự do, vì sự tồn tại và phát triển của dân tộc. Đồng thời, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân loại tiến bộ, đặc biệt đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh vì cuộc sống và hạnh phúc của mình.

Với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!", dân tộc ta đã "đánh cho Mỹ cút", "đánh cho Ngụy nhào" thừa thắng, quân và dân ta tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ tại biên giới tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Từ đây cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện trọn vẹn mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm sáng ngời hiện thực của chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do!", chúng ta đã vào cuộc trường chinh xây dựng "đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" với công cuộc đổi mới theo tâm nguyện trong Di chúc của Bác Hồ: “…toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đi theo chỉ dẫn đó, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tiềm lực đất nước và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” chân lý nổi tiếng đó là niềm tự hào, tiếp tục kế thừa và phát huy cao độ cùng với truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường của dân tộc, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế của đất nước, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất.

Nguyễn Ngọc

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết