Tổng Cục Quản lý thị trường sẽ kiện toàn xong tổ chức lực lượng trong tháng 9/2019

TNV - Tính đến thời điểm này, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã thực hiện xong việc bổ nhiệm cấp đội, cấp phòng và 1/2 số phó Cục trưởng, 1/3 số Cục trưởng; tiến hành sáp nhập các Đội QLTT và giảm được 164 Đội QLTT cấp huyện, cơ bản hoàn thành mục tiêu tinh giản, giảm số lượng Đội QLTT cấp huyện trong năm 2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 9 này, Tổng cục sẽ thực hiện xong việc kiện toàn tổ chức lực lượng Quản lý thị trường trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Quản lý thị trường được thành lập và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2018; thời gian vừa qua Tổng cục đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương xây dựng trình Bộ trưởng ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục và tương đương thuộc Tổng cục làm cơ sở để triển khai các hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường cả nước.

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh (bìa phải) trao Quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng
2 phó Cục trưởngCục QLTT tỉnh Nghệ An. Ảnh: QLTT

Theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường, Văn phòng Tổng cục bảo đảm phân định rõ chức trách, nhiệm vụ của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Hiện nay, lực lượng Quản lý thị trường cơ bản đã hoàn thành việc thành lập xong tổ chức Đảng của Cục QLTT trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố; Tổng cục QLTT đã tiến hành sáp nhập các Đội QLTT và giảm được 164 Đội QLTT cấp huyện, cơ bản hoàn thành mục tiêu tinh giản, giảm số lượng Đội QLTT cấp huyện trong năm 2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cục nghiệp vụ (Tổng Cục QLTT) niêm phong tang vật trị giá hàng trăm tỷ đồng nghi giả
hàng hóa xa xỉ cao cấp của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới ở trung tâm mua sắm ASEAN
và Hồng Nguyên (TP. Móng Cái – Quảng Ninh). Ảnh: P.Quỳnh

Về công tác nhân sự, Tổng cục QLTT đã xây dựng các hướng dẫn về trình tự, thủ tục quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Tổng cục QLTT giai đoạn 2019 - 2021 và chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố thực hiện quy hoạch lãnh đạo các cấp theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương; hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục QLTT trong giai đoạn hiện nay.

Được biết, quy trình công tác cán bộ của Tổng cục Quản lý thị trường được thực hiện theo quy định tại Quyết định 4056/QĐ-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ của Bộ Công Thương.

Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Lạng Sơn) thu giữ lô hàng thực phẩm nhập lậu. Ảnh: QLTT

Theo đó, trong quá trình thực hiện, Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương để quy trình công tác cán bộ được thực hiện thống nhất, chặt chẽ; đối với những đồng chí giữ cương vị lãnh đạo cấp trưởng ở các Chi cục tỉnh, thành phố trước đây còn đủ độ tuổi, đủ điều kiện theo quy định đều đã được bổ nhiệm chính thức và đang làm quy trình bổ nhiệm, những đồng chí không đủ thời gian công tác 1 nhiệm kỳ đang giao quyền Cục trưởng.

Liên quan đến tâm tư của hơn 140 cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp Cục, Chi cục và cấp phòng trong toàn quốc có tuổi trên 50 đối với nữ, trên 55 đối với nam, được biết Tổng cục đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ, tham mưu cho Bộ trưởng Công Thương ra văn bản báo cáo Thủ tướng về các vướng mắc liên quan đến độ tuổi của nguyên lãnh đạo Quản lý thị trường trước đây, đồng thời xin Thủ tướng chỉ đạo cho phép Bộ Công Thương được điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí đã quá tuổi kể trên nhưng còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Vĩnh Phúc) hàng trăm sản phẩm đồ chơi trẻ em không
rõ nguồn gốc, xuất xứ.Ảnh: QLTT

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: Tính đến thời điểm này (13/8/2019), về cơ bản Tổng cục đã thực hiện xong việc bổ nhiệm cấp đội, cấp phòng và 1/2 số phó Cục trưởng, 1/3 số Cục trưởng. Trong tháng 9 này, Tổng cục sẽ thực hiện xong việc kiện toàn tổ chức lực lượng Quản lý thị trường trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quản lý thị trường Yên Bái kiểm tra, xử lý gia cầm nhập lậu, không đảm bảo vệ sinh
chăn nuôi thú y.Ảnh: QLTT

Như vậy, với việc kiện toàn xong tổ chức lực lượng khi bước vào quý IV/2019 - thời điểm các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại đẩy mạnh hoạt động - công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại sẽ được Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn, góp phần bình ổn thị trường tiêu dùng mua sắm cuối năm.

Phạm Quỳnh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết