Tuần sinh hoạt công dân sinh viên K24

Giáo dục, Hướng nghiệp | 14:30:00 19/08/2019

TNV - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên - Hệ đại học chính quy khóa 24 tại Hội trường lớn nhà B.

Tuần sinh hoạt công dân sinh viên K24 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 23/8 cho sinh viên 27 ngành đào tạo. Tham gia và giới thiệu Tuần Sinh hoạt công dân cho sinh viên K24 có đại diện Phòng Giáo vụ, Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên và các khoa chuyên môn.

Tuần sinh hoạt công dân được nhà trường tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nội quy, quy định, quy chế của nhà trường, trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, quốc tế và nhà trường giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình đối với nhà trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Tại Tuần sinh hoạt công dân này, sinh viên khoá mới K24 còn được Phòng Công tác sinh viên phổ biến về các quy định về đào tạo theo hình thức tín chỉ, chuẩn đầu ra; Phổ biến cho sinh viên nắm được các nội quy, quy chế về công tác sinh viên, các chế độ, chính sách; quy định đánh giá rèn luyện; khen thưởng kỷ luật, các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Với kỳ vọng mỗi sinh viên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ trở thành những nhà kinh tế, quản lý, kỹ sư, kiến trúc sư, y bác sĩ giỏi, Tuần sinh hoạt công dân sinh viên chính là bước khởi đầu cho mục tiêu đào tạo toàn diện cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lẫn năng lực nghề nghiệp cho các em.

Thu Hương

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam