Lục Yên: Nguồn vốn NHCSXH phủ đến 195/195 thôn, tổ dân phố trong toàn huyện

TNV - Theo ông Dương Quốc Tuấn (Giám đốc NHCSXH huyện Lục Yên): Doanh số cho vay trong 05 năm qua là 619.158 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 377.646 triệu đồng. Tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn là 484.164 triệu đồng, tăng 216.865 triệu đồng (81,13%) so với năm 2014; tổng dư nợ là 483.754 triệu đồng, tăng 216.865 triệu đồng (81,14%) so với năm 2014. Đặc biệt, nguồn vốn của NHCSXH đã phủ đến 195/195 thôn, tổ dân phố trong toàn huyện, kịp thời tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn.

 22.057 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi; 3.330 hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, người lao động trong đơn vị nghiên cứu, học tập, nắm bắt nội dung của Chỉ thị để làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tại cơ sở.

 Huyện Lục Yên có 2 tập thể và 6 cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại Hội nghị sơ kết
5 năm thực hiện 
Chỉ thị thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” do
Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức. Ảnh: YB.

Bên cạnh công tác tham mưu cho Huyện ủy ban hành công văn số 520-CV/HU ngày 31/3/2015 và tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành chương trình hành động số 38/CT-BĐD ngày 14/3/2016 về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư. Đặc biệt, NHCSXH huyện Lục Yên đã tham mưu cho UBND huyện chuyển một phần ngân sách huyện sang NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo trên địa bàn huyện trong 5 năm qua với số tiền là 1.859 triệu đồng. Do vậy, đã tạo điều kiện cho chất lượng hoạt động tín dụng chính sách ở địa bàn cơ sở được đi vào chiều sâu, bài bản và hiệu quả nâng lên rõ rệt.

Nhờ sự thống nhất cao của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện cho tới các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn trong toàn huyện về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. NHCSXH huyện Lục Yên được tham gia vào Ban chỉ đạo Giảm nghèo, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc của huyện; đồng thời được tham gia các cuộc họp định kỳ của UBND huyện tổ chức.

Đây là điều kiện thuận lợi cho NHCSXH huyện Lục Yên trong việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cũng như kịp thời có những định hướng trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; mở ra cơ hội phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chuyên môn của huyện nắm bắt các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế tại địa phương, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình “mỗi xã một sản phẩm”…; cùng với Khuyến nông, Khuyến công huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật về cách trồng, chăm sóc vật nuôi, cây trồng và chuyển giao công nghệ gắn với hoạt động cho vay, giúp người vay nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Với sự bố trí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị làm việc; bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn; bố trí về địa điểm, thời gian, an ninh, an toàn đối với hoạt động giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã..., UBND huyện Lục Yên đã cụ thể hóa Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư bằng các việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.

Đồng thời, các ngành chuyên môn của huyện được giao phụ trách xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách thôn, bản tổ chức rà soát, đánh giá và tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo làm cơ sở để UBND huyện xem xét phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo hàng năm. Căn cứ vào kết quả phê duyệt của UBND huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lục Yên đã tổ chức rà soát đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách, hướng dẫn hồ sơ thủ tục để giải ngân kịp thời nguồn vốn cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, không để tồn đọng vốn.

Nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện Lục Yên (150 triệu đồng) từ cuối năm 2018,
anh Phạm Hải Chiều (thôn Tông Pình Cại, xã Lâm Thượng) đã mở rộng qui mô chăn nuôi thỏ
của HTX. Hiện, anh là Giám đốc HTX thanh niên Lâm Thượng với 6 cơ sở chăn nuôi, qui mô gần
5.000 con. Trong ảnh: Anh Chiều (bên trái) và Bí thư Đoàn xã Hoàng Khí Phách tại trại nuôi thỏ
của mình. Ảnh: P. Quỳnh.

Nhờ vậy, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách giai đoạn 2014-2019 đã giúp cho 22.057 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi; 3.330 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 15.000 lao động; giúp gần 1.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; hỗ trợ cho 565 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở. Xây dựng được trên 9.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Mặt khác, công tác phối hợp giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày càng được củng cố chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao. Đến nay, đã công khai được các chính sách tín dụng của Nhà nước, danh sách hộ vay vốn và các quy trình thủ tục của NHCSXH; người vay giao dịch trực tiếp với NHCSXH vào ngày cố định hàng tháng để vay vốn, trả nợ, gửi tiền tiết kiệm, trước sự chứng kiến của cán bộ tổ chức chính trị - xã hội, Tổ trưởng Tổ TK&VV và chính quyền địa phương. Qua đó đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của NHCSXH; chính quyền cơ sở cũng có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự và an toàn tại địa phương.

Kịp thời tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn

Số liệu từ NHCSXH huyện Lục Yên cho biết: Hiện có 93/96 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã đang phối hợp với NHCSXH tham gia quản lý 13.234 hộ vay vốn, với tổng số tiền là 483.354 triệu đồng, tăng 220.340 triệu đồng so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 99,9% trên tổng dư nợ. Ngoài ra, NHCSXH huyện đang tổ chức thực hiện giao dịch tại 24 Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND xã, thị trấn; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội quản lý 353 tổ tiết kiệm và vay vốn, với hơn 13.000 khách hàng còn dư nợ.

Theo ông Dương Quốc Tuấn (Giám đốc NHCSXH huyện Lục Yên): Doanh số cho vay trong 05 năm qua là 619.158 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 377.646 triệu đồng. Tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn là 484.164 triệu đồng, tăng 216.865 triệu đồng (81,13%) so với năm 2014; tổng dư nợ là 483.754 triệu đồng, tăng 216.865 triệu đồng (81,14%) so với năm 2014. Đặc biệt, nguồn vốn của NHCSXH đã phủ đến 195/195 thôn, tổ dân phố trong toàn huyện, kịp thời tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn.

Ngoài ra, nhờ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV, hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, tình hình sử dụng vốn của hộ vay. Đồng thời, phối hợp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, vật nuôi gắn với việc đầu tư vốn cho các hộ vay; tập trung đầu tư vào các mô hình sản xuất, kinh doanh thế mạnh mang lại hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng mô hình giúp các hộ vươn lên thoát nghèo; chủ động rà soát, phân tích, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; xử lý nợ bị rủi ro kịp thời. Từ đó chất lượng tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước.

 Tháng 1/2019, gia đình Triệu Văn Lừng (thôn Tông Pình Cại, xã Lâm Thượng) vay NHCSXH
huyện 40 triệu đồng đầu tư nuôi trâu và lợn sinh sản. Đến nay, nghé con ngày nào đang
sinh trưởng tốt, còn lợn nái đã đẻ lứa đầu được 8 con. Ảnh: P. Quỳnh.

Là huyện miền núi nghèo, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh nguồn vốn cân đối từ Trung ương và tỉnh chuyển về, hàng năm UBND huyện vẫn chuyển một phần ủy thác qua NHCSXH để cho vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoàn thành 100% kế hoạch Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao, riêng năm 2018 hoàn thành 110%. Đặc biệt,  NHCSXH huyện còn chủ động huy động tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân bổ sung vào nguồn vốn để cho vay với số tiền: 29.968 triệu đồng.

Đảm bảo 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn do NHCSXH cung cấp

Chủ tịch UBND huyện Lục Yên Bùi Văn Thịnh cho biết: Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách căn bản nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả huyện giảm 5%/năm (vượt so với mục tiêu đề ra là từ 3-4%/năm); đã có 4/23 xã được công nhận xã nông thôn mới. Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đến nay đã có nhiều đổi thay tích cực, vốn tín dụng đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 27,82% năm 2014 xuống còn 18,76% năm 2018.

Tuy nhiên do tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn; trình độ một số Ban quản lý tổ TK&VV, tổ chức hội cấp xã còn nhiều hạn chế; một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành trả nợ gốc, lãi khi đến hạn...là những tồn tại mà huyện Lục Yên cần có giải pháp xử lý hiệu quả - ông Thịnh chia sẻ.

Được biết, trong các năm tiếp theo để thực hiện Chỉ thị thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư có hiệu quả, đảm bảo nhu cầu tiếp cận vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH huyện đã đề nghị UBND huyện Lục Yên mỗi năm bổ sung thêm nguồn vốn từ ngân sách huyện từ 500 triệu đồng trở lên; phấn đấu tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm từ 11-12%; nâng cao chất lượng các mặt hoạt động tín dụng chính sách, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức thấp nhất (dưới 0,04%); đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH cung cấp gắn với hỗ trợ bà con thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Ngày 21/8, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2019, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã cho vay được gần 130 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với doanh số 3.850 tỷ đồng (chiếm trên 55% nguồn lực các chương trình, dự án thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm trên địa bàn tỉnh); doanh số cho vay trên địa bàn các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 1 nghìn tỷ đồng; doanh số cho vay đối với 2 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a đạt trên 500 tỷ đồng. 

Đến 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách với 84 nghìn hộ gia đình đang vay vốn, tổng dư nợ là 2.994 tỷ đồng; trong đó, dư nợ chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm trên 60%. Chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được duy trì và nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,16%.

Tỷ trọng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình chiếm 86,5%, vốn đầu tư vào các chương trình an sinh xã hội chiếm 13,5%. Nhờ đó, giúp cho gần 42 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bình quân mỗi năm trên 4%. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 22 cá nhân; Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư.

 Phạm Quỳnh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam