Bình Phước: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024

TNV - Tính đến hết ngày 30/8/2019, 100% đơn vị Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở và cấp huyện của tỉnh Bình Phước đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TWH ngày 14/9/2018 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hướng dẫn số 24-HD/TWH ngày 21/11/2018 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc “Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024”; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/UBH ngày 23/10/2018 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước về việc “Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024”.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh đã bám sát nội dung chỉ đạo, định hướng của cấp trên, kịp thời xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại các đơn vị. Đồng thời, cử cán bộ chuyên quản, phụ trách các đơn vị tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, cùng tháo gỡ khó khăn với cơ sở trong quá trình tổ chức. Qua đó, công tác chuẩn bị Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước cấp huyện được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho nhiệm kỳ mới theo đúng cơ cấu, số lượng, chất lượng.

Nhằm rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo Đại hội cấp huyện, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo 02 đơn vị: thị xã Bình Long và thị xã Phước Long tổ chức Đại hội điểm, hoàn thành trước ngày 21/6/2019. Sau đợt rút kinh nghiệm, Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố còn lại đã bám sát chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương để tiến hành Đại hội đảm bảo chất lượng, thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được cũng như những vấn đề khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực tiễn công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ mới và hiệp thương chọn cử những hạt nhân tích cực tham gia Ủy ban Hội cấp mình, chọn cử đại biểu tham dự Đại hội cấp trên. Qua đó, công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện trong toàn tỉnh đã diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện và cơ sở trong toàn tỉnh đã phát động và tổ chức thực hiện được hơn 250 công trình, phần việc thanh niên chào mừng, góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi và màu sắc của tuổi trẻ tại Đại hội. Đặc
biệt, điểm mới trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện của tỉnh Bình Phước là việc sử dụng bình nước, chai nước thủy tinh thay cho chai nhựa sử dụng một lần nhằm hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; tổ chức tiệc liên hoan “Nói không với rượu bia” góp phần xây dựng hình ảnh, nét đẹp văn hóa của thanh niên trong thời kỳ đổi mới.

Việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện thực sự là diễn đàn quan trọng để thanh niên thể hiện trí tuệ, tinh thần sáng tạo và quyết tâm đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước, góp phần củng cố và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh xứng đáng với vai trò là nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.​

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, được thanh niên, hội viên đồng tình hưởng ứng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2019)./.

Thảo Anh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết