Thành phố Sông Công tích cực nâng cao tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Thời sự, Xã hội | 10:20:00 10/09/2019

TNV - Những năm qua, TP. Sông Công luôn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt phong trào “Xây dựng nông thôn mới” có những bước đi vững chắc và vượt trội.

 Cách đây hơn một năm trước, ngày 19/6/2018,TP. Sông Công tỉnh Thái Nguyên đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 745/QĐ-TTg về việc công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ chương trình này góp phần làm cho diện mạo nông thôn ở TP. Sông Công thay đổi tích cực, kinh tế tăng trưởng, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, để kết quả đó bền vững và duy trì tốt hơn, Sông Công tích cực xây dựng nông thôn mới theo chương trình nâng cao trong giai đoạn mới với nhiều tiêu chí nổi trội hơn.

Trụ sở làm việc Thành ủy Sông Công.

NHŨNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Những kết quả đạt được nổi bật trong xây dựng NTM tại TP. Sông Công thời gian qua tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Quảng trường Trung tâm hành chính Thành phố Sông Công

Biểu hiện rõ nhất về lĩnh vựcgiao thông. Hệ thống hạ tầng giao thông luôn được quan tâm đầu tư xây dựng. 4 xã Vinh Sơn, Bình Sơn, Bá Xuyên, Tân Quang đã thu hút nguồn lực từ cộng đồng dân cư, đầu tư xây dựng 94,83 km đường giao thông đạt chuẩn. Bên cạnh việc đầu tư bê tông hóa các tuyến đường, nhân dân đã tự nguyện hiến ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường theo quy hoạch đảm bảo kết nối giao thông thông suốt. Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn các xã hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Các hệ thống trạm bơm, kênh mương do xã quản lý thường xuyên được nạo vét, tu sửa.

Toàn bộ hệ thống điện địa phương đã đảm bảo đạt chuẩn cho các hộ sử dụng thưởng xuyên, an toàn. Các trục đường chính, tuyến đường và vỉa hè đường phố chính được chiếu sáng kết nối với các xã đường liên xóm. Thành phố Sông Công có 27/31 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trên địa bàn 4 xã xây dựng NTM, số trường học đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 100%. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng phù hợp với đời sống của người dân trong thành phố.

Hồ Ghềnh Chè: Tiềm năng phát triển thủy sản và Du lịch thuộc xã Bình Sơn

Trong những năm qua, Thành phố Sông Công đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tăng trưởng kinh tế luôn giữ ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nhiều dự án trọng điểm đầu tư vào địa bàn đã góp phần quan trọng làm tăng nhanh thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn. Thành phố đã hỗ trợ về y tế cho 100% số người nghèo có nhu cầu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được hỗ trợ vay vốn, được miễn giảm học phí và tiền đóng góp xây dựng trường theo quy định. Bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã đã giảm đáng kể.

Đăc biệt về lao động việc làm được chú trọng hơn, hàng nghìn lượt người lao động đã được giải quyết việc làm ở các khu công nghiệp lớn của tỉnh Thái Nguyên như: Khu công nghiệp Samsung, Điềm Thụy, Khu công nghiệp Sông Công I..., các cụm công nghiệp nhỏ và vừa ở địa bàn các xã. Đồng thời, Thành phố đã thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề và tạo việc làm phù hợp người lao động nông thôn.

Trên địa bàn Thành phố, có Bệnh viện C của Tỉnh, Trung tâm y tế Thành phố và các Trạm Y tế. Các xã đều có trạm y tế đạt chuẩn theo quy định, mỗi trạm y tế có 01 bác sỹ. Hàng năm, đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cơ sở y tế trên địa bàn; Xây dựng xã đạt chuẩn về y tế theo Bộ tiêu chí Quốc gia, nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe cho nhân dân.

CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐƯỢC NÂNG CAO

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM TP. Sông Công đã đề ra một số giải pháp thúc đẩy xây dựng NTM trong thời gian tới bằng các nhiệm vụ thiết thực, trong đó:

 Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị thành phố vững mạnh; Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ các cấp; Phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, xóm, chỉ đạo xã đạt chuẩn nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất thuộc xã Bình Sơn

Trong kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, TP Sông Công đặt mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất trên 10 xóm của 4 xã đạt xóm NTM kiểu mẫu và 150 hộ đạt hộ NTM theo tiêu chí của tỉnh; đồng thời, triển khai thực hiện mô hình “Xã NTM kiểu mẫu” tại Vinh Sơn, tiến tới nhân rộng và phát triển mô hình đối với 3 xã còn lại...

 Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, liên kết thị trường bao tiêu sản phẩm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; đào tạo, dạy nghề cho lao động nông nghiệp...

Nhà văn hóa xóm Na Vùng, xã Bình Sơn

Những năm qua, phong trào xây dựng NTM ở Sông Công luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú đa dạng, giúp cho người dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung và chủ động tham gia vào các nội dung xây dựng NTM một cách tích cực và hiệu quả. Cách làm này sẽ được ban lãnh đạo các cấp phát huy thực hiện vào giai đoạn tiếp theo để chương trình đạt hiệu quả.

Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM thành phố luôn thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn của chương trình. Việc thành lập các Ban chỉ đạo, Ban quản lý được thực hiện từ thành phố đến các xã và tận các thôn xóm. Do vậy quá trình triển khai thực hiện sự chỉ đạo từ Tỉnh đến địa phương hết sức thuận lợi và nhanh chóng, cơ chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị trở nên dễ dàng hơn.

Cắt băng khánh thành cổng Làng nghề Chè truyền thống thuộc xã Bình Sơn

Bên cạnh việc thành lập các ban chỉ đạo, thành phố còn phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ thực hiện chương trình xây dựng NTM. Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây NTM, TP Sông Công còn tích cực thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong năm 2018, thành phố đã đề xuất dự án phát triển sản xuất “Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến tiêu thụ chè theo tiêu chuẩn VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, tưới chè theo phương pháp tưới thông minh gắn với du lịch làng nghề trong xây dựng nông thôn mới” và được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đầu tư với kinh phí phân bổ là 559,4 triệu đồng.

Có thể nói, TP.Sông Công thực hiện triển khai bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với nhiều chỉ tiêu nâng cao hơn so với giai đoạn trước. Năm 2019, TP. Sông Công tiếp tục đề ra các mục tiêu xây dựng NTM có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, giữ gìn bản sắc văn hóa vùng miền, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh, trật tự xã hội ổn định.

Đại hội Thể dục thể thao xã Bình Sơn

Đánh giá về những thành tựu này, Ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận những kết quả XDNTM mà TP Sông Công đã đạt được. Đồng thời, ông cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn tại các xã nông thôn mới (NTM), phấn đấu 100% các xã đạt chuẩn NTM là NTM kiểu mẫu; tiếp tục nhân rộng những gương điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

Cánh đồng lúa xã Bình Sơn

Lắp đặt Trạm biến áp đảm bảo hoàn thành tiêu chí Điện nông thôn trước năm 2015

Phối cảnh quy hoạch Trung tâm hành chính xã Tân Quang

Trung tâm Văn hóa xã Tân Quang

Trạm y tế xã Tân Quang

Trường Mầm non xã Tân Quang

Nhân dân xã Tân Quang hiến đất và hoa màu làm đường giao thông nông thôn

 

Ngọc Khanh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết