57 năm truyền thống Tạp chí Thanh niên - Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh (15/10/1962 – 15/10/2019)

Thời sự, Thời sự, Tiêu điểm | 10:15:00 14/10/2019

TNV - Tạp chí Thanh niên cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/10/1962. Sự kiện đó đã đánh dấu một bước trưởng thành trong công tác lý luận và nghiệp vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác thanh niên.  

Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên

Đồng chí Lê Quốc Phong - UVDK Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tặng bức tranh đá Bác Hồ cho tập thể Tạp chí Thanh niên nhân
dịp kỉ niệm 55 năm thành lập Tạp chí Thanh niên.

Với truyền thống 57 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển Tạp chí Thanh niên không chỉ là diễn đàn lý luận, tiếng nói của tuổi trẻ mà còn là đường dẫn quan trọng xây dựng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ thanh niên cả nước. Hệ thống các bài lý luận và nghiệp vụ của TCTN đã góp phần định hướng chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục về quan điểm của Đảng về công tác TN qua các thời kỳ cách mạng; giới thiệu những tư tưởng chiến lược, giáo dục TTN của Đảng và Bác Hồ, các chính sách TN trong từng giai đoạn, đặc biệt tập trung tuyên truyền, giáo dục và tổng kết kinh nghiệm về công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội, những vấn đề đổi mới mô hình hoạt động của Đoàn, vấn đề nâng cao chất lượng và  hiệu quả nội và phương thức hoạt động; cũng như vấn đề nâng cao năng lực kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ đoàn trong công tác tập hợp, giáo dục TTN.  Lý luận và thực tiễn các vấn đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Vai trò của tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Quyết định 1501-QĐ/TTg, ngày 28-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2015 - 2020”,... gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ ba khóa XI về đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022”. Với vai trò là cơ quan lý luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh niên phát huy tầm quan trọng của một Tạp chí lý luận luôn xác định nâng cao hiệu quả đóng góp cho tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng  chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực BCH Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng
lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ Tạp chí Thanh niên nhân dịp kỉ niệm ngày Báo chí
cách mạng Việt Nam 21/6/2019.

 Bên cạnh nhiệm vụ là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các kỳ xuất bản, TCTN đã tham gia tích cực vào việc tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa xã hội, hỗ trợ các sinh hoạt trong cộng đồng và xây dựng các mô hình như: các cuộc thi “Vui buồn trên đường mưu sinh lập nghiệp”; cuộc thi viết “Vượt lên số phận” được tổ chức lần thứ 5 (2 năm/lần), cuộc thi "Vẻ đẹp học đường" , tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ với tầm nhìn thế kỷ 21”, tổ chức cuộc thi viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi'’. Năm 2001Trung tâm Thông tin TN Việt Nam do UNESCO của Liên hợp quốc hỗ trợ được thành lập thuộc TCTN, đã xây dựng Website kết mạng internet với hệ thống các ấn phẩm của Tạp chí để cung cấp thông tin nhiều mặt về hoạt động của các tổ chức TN và tổ chức quản lý nhà nước về công tác TN ở Việt Nam. Tạp chí kết hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo và triển lãm ảnh, lập các “Đội TNTN” tuyên truyền lưu động về vấn đề: “Đoàn thanh niên với việc phòng ngừa tai nạn trẻ em” tại các tỉnh, Thành phố; cùng với Ban chuyên đề Đài truyền hình TW xây dựng băng hình phóng sự về chủ đề “Vai trò của Đoàn TN trong việc phòng chống tại nạn trẻ em”, “phòng chống bom mìn cho trẻ em”. Phối hợp với Đài truyền hình TW đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trên sóng giới thiệu hoạt động Dự án “phòng chống bom mìn cho trẻ em”, dự án “Câu lạc bộ gia đình  giáo dục SKSS cho VTN”; các CLB sưu tập Tem ở hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước. ; cuộc thi viết về “Những gương mặt điển hình tiến tiến trong phong trào TN tình nguyện”, diễn đàn “Thanh niên sống, lao động học tập theo 5 điều Bác hồ dạy” "; mít tinh truyền thông vận động thanh thiếu nhi hiến tặng giác mạc nhân Ngày giác mạc thế giới (2007); Chiến dịch truyền thông “Văn hoá sưu tập tem trong thanh thiếu nhi”; Hội thảo “Thanh niên nói không với thuốc lá” (2008, 2009) ; Hội thảo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn các tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên (2009); Liên hoan Tổng phụ trách Đội giỏi khu vực miền Trung, Tây nguyên năm 2010...  Năm 2004, Tạp chí Thanh niên được công nhận là một trong bốn báo, tạp chí chí ưu tiên của Đảng có chức năng cung cấp thông tin khoa học và lý luận góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động thanh niên phục vụ sự nghiệp cách mạng (theo Thông tư liên tịch số 225 của Văn phòng TƯ Đảng và Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn thực hiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp ”, trong đó có quy định tại điểm 1, mục 1, phần B: “Mỗi Chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được mua một Tạp chí Thanh niên” ; Đối với việc đặt mua Tạp chí Người phụ trách cho đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội áp dụng theo Nghị quyết Liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục & Đào tạo, số 10/2003/NQ-BGD&ĐT-TWĐTN ngày 17/3/2013 đã quy định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc
với tập thể cán bộ phóng viên Tạp chí Thanh niên.

Từ năm 2006 đến năm 2011 được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, TCTN đã xuất bản, phát hành Chuyên đề “Thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi” góp phần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho TN các dân tộc. Tháng 8/2011, được sự đồng ý của Ủy ban Dân tộc và Bộ Thông tin, Truyền thông, Tạp chí “Sức trẻ vùng cao” là Thông tin chuyên đề của Tạp chí Thanh niên hướng tới đối tượng đặc thù, chuyên đề còn  là một kênh phản biện trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và miền núi.

Đồng chí Lâm Phương Thanh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban
Tuyên giáo Trung ương trao giải cho tác giả đạt giải cuộc thi viết Học tập và làm theo
lời Bác do Tạp chí Thanh niên tổ chức.

Bước sang thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, điện tử internet. Ngày 04/01/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí điện tử thanhnienviet.vn. trong niềm vui của toàn thể cán bộ phóng viên, biên tập viên tạp chí ấp ủ bao ngày cho ra đời một tờ báo điện tử mới và chất lượng cao. Nội dung của Tạp chí điện tử bước đầu đã góp phần quan trọng thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động Báo điện tử (mang tên Tạp chí điện tử Thanh niên Việt) Số 185/GP-BTTTT, ngày 08/04/2016 trong 10 năm tiếp theo.

Năm 2011 Tạp chí Thanh niên phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tổ chức thành công Cuộc thi viết “Giới thiệu những công trình thanh niên tiêu biểu” và xuất bản cuốn Sách “Giới thiệu những công trình thanh niên tiêu biểu”.

Tháng 5/2012, Tạp chí Thanh niên phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ 4. Các bài viết hay đã được xuất bản thành cuốn sách "Vượt lên số phận" cuộc thi đã nhận được thư khen của chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tháng 2/2013, Tạp chí Thanh niên đã tổ chức cuộc thi viết giới thiệu Gương thanh niên làm kinh tế giỏi và Tôn vinh thương hiệu Việt thanh niên yêu thích lần thứ nhất. Các bài dự thi, các thương hiệu thanh niên yêu thích đạt giải được đăng trong các kỳ xuất bản của Tạp chí Thanh niên là những tấm gương thanh niên biết làm kinh tế giỏi là những cán bộ đoàn ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên mọi miền đất nước với nhiều mô hình phát triển kinh tế được giới thiệu góp phần làm giàu cho quê hương đất nước. Năm 2013 kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Tạp chí Thanh niên phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm, Liên hoan giao lưu thanh niên Việt Nam – Nhật Bản vun đắp tình hữu nghị và trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; 2013 Tạp chí phối hợp Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi viết Tuổi trẻ với tình yêu biển đảo quê hương. Cuộc thi đã nhận được số lượng bài kỷ lục của cả nước gửi về. Tạp chí Thanh niên – Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn đã lựa chọn những bài xuất sắc xuất bản cuốn sách “Tình yêu biển đảo quê hương” phát hành trong tuổi trẻ cả nước.

Hoa hậu Lào thăm và làm việc tại Tạp chí.

- Năm 2014 hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện Tạp chí Thanh niên phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tổ chức cuộc thi viết trong toàn quốc: Gương sáng thanh niên tình nguyện chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam, kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên phát biểu tại
hành trình SV - OK tổ chức tại Huế tháng 9/2019.

Năm 2015 Tạp chí Thanh niên phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn tổ chức Cuộc thi vẽ tranh cổ động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. cuộc thi được tổ chức trong toàn quốc nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, về hình ảnh và vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2016 Tạp chí Thanh niên phối hợp với Ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn tổ chức hoạt động “Tuyên dương các gương thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc2016” giới thiệu, tuyên dương những gương mặt thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm UB văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên
và nhi đồng của Quốc hội cùng Ban biên tập Tạp chí Thanh niên tặng bức tranh cho đại sứ quán
Nhật Bản nhân dịp Tạp chí Thanh niên tổ chức Toạ đàm "Tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản vun đắp
tình hữu nghị lần thứ 2" nhân dịp kỉ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tháng 12/2018.

 Năm 2017 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,  Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 55 năm thành lập Tạp chí Thanh niên.

Tạp chí Thanh niên cùng Văn phòng Quốc hội thăm và tặng quà cho các cháu
tại chùa Yên Phú - Hà Nội.

Năm 2018 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI - Tạp chí Thanh niên phối hợp với Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, chung sức xây dựng Nông thôn mới”; Tạp chí Thanh niên phối hợp với tổ chức DKT tại Việt Nam tổ chức chuỗi các hoạt động “Hành trình Sống trách nhiệm – Sống Ok” tại các tỉnh thành đoàn trong cả nước tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe sinh sản vị thanh niên, phòng chống HIV/AIDS,  nạo phá thai góp phần tạo ra môi trường, sân chơi lành mạnh cho các bạn học sinh, sinh viên. Kỉ niệm 45 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Tạp chí tổ chức Chương trình Tọa đàm “Tuổi trẻ Việt Nam – Nhật Bản vun đắp tình hữu nghị’’ – Lần thứ 2. Chương trình được Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bảo trợ. Tết Nguyên Đán 2018 Tạp chí Thanh niên phối hợp với công ty Truyền thông Việt Nam tổ chức chương trình Xuân ấm bản em tặng 1000 suất quà cho trẻ em vùng cao Hà Giang, Yên Bái.

Công đoàn - Đoàn TN Tạp chí tặng quà cho gia đình chính sách tại Thanh trì Hà Nội.

Năm 2019 Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn chủ đề công tác năm là “Năm Thanh niên tình nguyện”, trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Tháng Thanh niên Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn được xây dựng nâng cấp giao diện mới hoàn toàn hiện đại, nhanh nhạy, công nghệ cao hơn có nhiều tính năng vô cùng tiện ích như: Báo viết, báo ảnh - INFOGRAPFIC; Báo nói, Video CLip, kho dữ liệu tra cứu, tìm kiếm... đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trẻ cả nước và quốc tế. Phiên bản giao diện mới hiện đại, cùng với sự đổi mới về nội dung, kết cấu tờ báo là công trình của tập thể cán bộ phóng viên Tạp chí Thanh niên chào mừng Tháng Thanh niên thể hiện một bước tiến trong xu thế mới công nghệ hiện đại 4.0. Theo Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ, giai đoạn 2019 – 2022,  Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao cho Tạp chí Thanh niên - Cơ quan Lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn xây dựng diễn đàn “Lý luận trẻ” trên Tạp chí Thanh niên và Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn;  xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ nguồn thành viên các câu lạc bộ Lý luận của các đơn vị đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; đăng tải các bài viết, nội dung chuyên đề về công tác lý luận - nghiệp vụ. Đặc biệt, để phục vụ tốt hơn yêu cầu bạn đọc đóng góp các ý kiến các vấn đề quan trọng của thanh niên Tạp chí xây dựng diễn đàn Lý Luận trẻ, Diễn đàn Khởi nghiệp thanh niên, diễn đàn Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; diễn đàn 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn đàn Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Tạp chí đã phối hợp với các Bộ, Ngành như Bộ giáo dục, Bộ tư pháp xây dựng các diễn đàn truyền thông như diễn đàn Thanh niên với giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Bộ lao động Thương binh và xã hội, diễn đàn Thanh niên với tìm hiểu sở hữu trí tuệ phối hợp với Bộ khoa học công nghệ.. Các hoạt động sau mặt báo 2019 được Tạp chí Thanh niên tổ chức thường xuyên như chương trình Học bổng thanhnienviet.vn ; Giải tenis Thanhnienviet.vn được Ban đại diện Tạp chí Thanh niên tại phía nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.. Năm 2019 Tạp chí Thanh niên tiếp tục được tổ chức DKT tại Việt Nam lựa chọn là đơn vị phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động “Hành trình SV - Ok” tại các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước để tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AID,  nạo phá thai góp phần tạo ra môi trường, sân chơi lành mạnh cho các bạn thanh niên, sinh viên. Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ chính trị, hưởng ứng lan tỏa tinh thần khởi nghiệp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phát động Tạp chí Thanh niên chính thức phát động chương trình Bình chọn tôn vinh thương hiệu Việt được thanh niên yêu thích – Lần thứ 2. Tháng 9/2019 Tạp chí Thanh niên phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia thuộc Bộ Khoa học công nghệ tổ chức Hội thảo Diễn đàn khởi nghiệp 4.0 và chính thức phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4.0” trong tuổi trẻ cả nước. Các hoạt động đã góp phần nâng cao hiệu quả ổn định hoạt động của Tạp chí Thanh niên trong giai đoạn mới để lại dấu ấn tốt đẹp với các cấp bộ Đoàn cũng như toàn xã hội đó là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các hoạt động phía sau mặt báo đã góp phần  khẳng định Tạp chí Thanh niên qua chặng đường 57 năm xây dựng và phát triển không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan lí luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn có nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực hướng tới cộng đồng, đóng góp vào thành tích chung của tổ chức Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Đại diện dự án DKT international tại Việt Nam thăm
và làm việc tạp Tạp chí.

Hiện nay Tạp chí Thanh niên có các ấn phẩm: Tạp chí Thanh niên xuất bản 4 kỳ/tháng có chỉ số ISSN; Tạp chí Người phụ trách 1 kỳ/tháng; tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn được cập nhật thông tin mới hàng ngày. Với tập thể đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên là những đồng chí được đào tạo bài bản, có trình độ, có năng lực công tác và tràn đầy nhiệt huyết yêu nghề, trong đó có nhiều cán bộ trẻ. Các kỳ xuất bản đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham khảo của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và phục vụ kịp thời chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN. Tạp chí đặc biệt chú trọng việc tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng  nội dung và hình thức các số tạp chí đảm bảo bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tạp chí duy trì chuyên mục “Thông tin Trung ương Đoàn” trên các số tạp chí kỳ xuất bản đầu tháng phản ánh kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư TƯ Đoàn, các hoạt động thời sự, nổi bật của Trung ương Đoàn  và các ban, đơn vị… giúp cơ sở nắm bắt kịp thời và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các hoạt động đoàn thể chi đoàn, công đoàn, chi hội nhà báo luôn được tập thể Tạp chí Thanh niên chú trọng phát huy, hàng năm phối hợp với Công Đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho con em cơ quan Trung ương Đoàn, tổ chức Liên hoan phóng viên, biên tập viên trẻ khối cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ nhất, lần thứ 2, 3, 4, lần thứ  5 dịp Ngày Báo chí cách mạng việt Nam 21/6, phối hợp với Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, Báo Tiền phong tổ chức Tọa đàm báo chí 4.0; phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho công nhân các cơ quan doanh nghiệp thuộc Trung ương Đoàn tại Ninh Bình, Hải Phòng, tổ chức đi thăm tặng quà và trao học bổng cho các em học sinh ngèo các tỉnh miền núi, gia đình chính sách, trẻ em thiệt thòi..,tổ chức cho tập thể cơ quan đi thực tế tại Hải Dương; Bắc Ninh thăm nhà lưu niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự và đền thờ Chu Văn An... công đoàn, chi đoàn phối hợp với các đơn vị tặng quà ngày thương binh liệt sĩ 27/7, dịp sát Tết; Tạp chí Thanh niên đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tại Yên Bái, Hà Giang, Thái Bình, Thanh hóa tặng hàng nghìn suất quà tặng cho các hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách...Đầu năm 2019 có 1 đồng chí cán bộ Tạp chí được Công đoàn viên chức tuyên dương, 1 đồng chí được tặng Bằng khen của UBND Tỉnh Yên Bái và nhiều giấy khen các hoạt động khác .

Tập thể cán bộ phóng viên Tạp chí Thanh niên thăm Toà nhà Quốc hội.

Trải qua 57 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Tập thể Tạp chí Thanh niên đã được tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1982); Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2002); Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2007); Bức trướng TCTN 40 năm xây dựng và trưởng thành – TW Đoàn; Bức trướng TCTN 45 năm xây dựng và trưởng thành – TW Đoàn; Bức trướng TCTN 50 năm xây dựng và trưởng thành – TW Đoàn; Bức tranh đá Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập (năm 2018); Bằng khen Chính phủ cho Tạp chí Người Phụ trách; Bằng khen của Trung ương Hội Nhà Báo Việt Nam; Nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam 2017, 2018....Chi bộ cơ sở Tạp chí Thanh niên luôn đạt trong sạch vững mạnh hàng năm.

Tập thể cán bộ phóng viên Tạp chí Thanh niên viếng nghĩa trang
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tháng 9/2019.

Bên cạnh các thành tích kết quả đạt được Tạp chí Thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn như công tác phát hành tạp chí in còn hạn chế do xu hướng báo in giảm, chưa có nhiều tuyến bài chuyên mục hay, tạp chí điện tử chưa được đầu tư đúng mức, còn chậm đổi mới so với xu hướng báo chí đa tiện ích hiện nay.

Tuy còn nhiều khó khăn thách thức để đi lên; mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đảng viên Tạp chí Thanh niên luôn nỗ lực phát huy vai trò và trách nhiệm của mình đưa Tạp chí Thanh niên ngày một phát triển, xây dựng tổ chức Đảng, chi đoàn, công đoàn, chi hội nhà báo, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí không ngừng học tập và rèn luyện về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ, về phong cách và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hoá - tư tưởng.

Lễ kí kết hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
quốc gia tháng 9/2019.

Phát huy truyền thống 57 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh niên tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên TCTN chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt chỉ đạo, định hướng, góp ý cho TCTN phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Ban biên tập Tạp chí Thanh niên xin gửi lời tri ân tới các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của TCTN qua các thời kỳ. Xin cảm ơn sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, đội ngũ cộng tác viên, bạn đọc gần xa trong cả nước, sự hợp tác của các đối tác, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã đồng hành ủng hộ nhiệt tình cho tạp chí tạo điều kiện cho Tạp chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban biên tập Tạp chí Thanh niên mong muốn thời gian tới tiếp tục đón nhận sự góp ý, quan tâm, tạo điều kiện, hợp tác đồng hành của các cơ quan, đơn vị để Tạp chí Thanh niên phát huy thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao vững bước trong giai đoạn mới./.

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết