Tin hoạt động của khoa dược

Giáo dục, Hướng nghiệp | 14:30:00 07/11/2019

TNV - Thực hiện Chương trình đào tạo được ban hành tại Quyết định số 244/QĐ-BGH ngày 25/09/2015 về việc thực hiện chương trình đào tạo Dược sĩ đại học của trường ta, Khoa Dược vượt qua mọi khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất và những trở ngại khách quan ban đầu khác, đã động viên nhau, trao đổi học hỏi nhằm hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy, phục vụ giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Cho đến nay, một số môn học đã thực hiện đào tạo được cho 4 khóa sinh viên Dược nhưng cũng có một số học phần mới chỉ thực hiện lần đầu. Vì vậy thực hiện nghiệm thu các bộ đề thi là việc cần thiết để kịp thời rút kinh nghiệm.

 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Dược họp nghiệm thu các bộ đề thi của khoa.
Ảnh: Khoa Dược.        

Sách giáo khoa được sử dụng là các giáo trình đã được Bộ Y tế phê duyệt làm giáo trình đào tạo Dược sĩ đại học. Ngoài ra, Khoa cũng đã chủ động biên soạn các tài liệu chuyên khảo để giảng viên tham khảo trong quá trình chuẩn bị bài giảng cho sinh viên. Hàng năm, để phục vụ thi hết học phần, Khoa Dược luôn duyệt và gửi số lượng đề thi phù hợp để Nhà trường tổ chức thi hết môn cho sinh viên.  

Sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị của các giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng, trong tháng 10 Hội đồng nghiệm thu đề thi của Trường dưới sự chủ trì của PGS.TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng phụ trách Khối Sức khỏe đã tổ chức nghiệm thu 08 bộ đề thi cho các môn học đã được triển khai giảng dạy được ít nhất trong hai niên khóa. Hội đồng nghiệm thu nhận thấy tất cả các bộ đề đều được chuẩn bị một cách nghiêm túc, bao phủ yêu cầu kiến thức, nội dung chương trình quy định và phù hợp với giáo trình sử dụng. Các bộ đề đảm bảo tính khách quan và có mức độ khó dễ hợp lý và có đáp ứng khả năng phân loại trình độ sinh viên.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính nghiêm túc, chính xác của các bộ đề thi của Khoa Dược và đã góp ý về việc sử dụng các thuật ngữ phù hợp với quy định trong các ngành khoa học sức khỏe. Hội đồng cũng góp ý cho Khoa Dược trong giai đoạn sắp tới nên xây dựng bộ đề thi theo hướng tăng số đề thi trắc nghiệm, giảm đề thi tự luận để tiếp cận với các quy định về tỷ lệ % các loại hình thức tổ chức thi của trường. Lãnh đạo Khoa Dược đã tiếp thu và sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt ý kiến của Hội đồng và quy định của Ban Giám hiệu.

Thực hiện chương trình đào tạo Dược sĩ đại học theo tín chỉ được Hiệu trưởng ký ban hành tại Quyết định số 1970/QĐ-BGH ngày 01/08/2019, Ban Chủ nhiệm Khoa Dược đã khẩn trương chỉ đạo các bộ môn nghiêm túc chấp hành. Ban Chủ nhiệm Khoa đã phân công cho cán bộ rút kinh nghiệm các nội dung chương trình đã dạy trong các năm qua, chuẩn bị các đề cương chi tiết môn học đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra và phù hợp với các mẫu biểu quy định thống nhất của nhà trường. Trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy các niên khóa vừa qua tại Khoa, kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy bậc đại học của các giảng viên thỉnh giảng, Khoa Dược đã chủ động mời và động viên các giảng viên thỉnh giảng tham gia biên soạn đề cương chi tiết môn học.

Nhận thức được tầm đặc biệt quan trọng của việc soạn thảo các Đề cương chương trình chi tiết các môn học là bộ tài liệu chính thức để giảng viên làm căn cứ đăng ký biên soạn giáo trình, giáo án, bài giảng, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Dược đã tiến hành 4 buổi làm việc và đã nghiêm túc góp ý 40 Đề cương chi tiết môn học để các giảng viên hoàn thiện, thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa trước khi trình Ban Giám hiệu phê duyệt. Các đề cương chi tiết đã được góp ý bao gồm các môn học cơ sở, các môn học chuyên ngành Dược và chuyên đề tự chọn.

KHOA DƯỢC

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam