Vĩnh Phúc: Điệp khúc trúng thầu sát giá tại những gói thầu ở Sở Y tế

Bất động sản, Đấu thầu | 15:25:00 21/11/2019

Nhiều gói thầu tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đang xuất hiện tình trạng trúng thầu sát giá. Có những gói thầu trị giá lớn nhưng chỉ tiết kiệm được vài triệu đồng.

Pháp luật Plus nhận được phản ánh của một số bạn đọc về tình trạng trúng thầu sát giá tại một số gói thầu do Sở Y tế Vĩnh Phúc là bên mời thầu.

Nhiều gói thầu do Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc làm bên mời thầu có mức tiết kiệm thấp, chỉ mang tính tượng trưng và thậm chí là trúng thầu bằng giá, không tiết kiệm.

1

 

Một trong những Quyết định của Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc.

Theo đó, ngày 5/12/2018, tại Quyết định 132/TB-SYT thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Tại gói thầu này, Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa là đơn vị trúng thầu với giá 99.068.800.000VNĐ. Gói thầu này có giá 99.161.900.000VNĐ. Một gói thầu 99 tỷ nhưng con số tiết kiệm chỉ vài chục triệu đồng.

Tiếp đó, tại Quyết định số: 3250/QĐ-SYT ngày 22/11/2018, gói Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh cho trung tâm Y tế huyện Yên Lạc có giá 4.985.600.000 đồng, giá trúng thầu chỉ là 4.982.700.000 đồng. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam là đơn vị trúng thầu. Tiết kiệm ở mức 3 triệu đồng.

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 35 Khoản 2) quy định giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 117 Khoản 2) quy định trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Như vậy, theo quy định nêu trên, thì dự toán gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Do đó, việc giảm trừ 5% giá trị dự toán sau khi đã được tính đúng, tính đủ là chưa phù hợp với quy định nêu trên.

Tiết kiệm chi phí trong đấu thầu là chủ trương đúng đắn, cần thiết và phù hợp với mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, song phải bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Vẫn điệp khúc trúng thầu sát giá, tại Quyết định 1697/QĐ-SYT ngày 1/10/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp cho gói thầu số 03: Hệ thống sân vườn, giao thông và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, giai đoạn 2.

Gói thầu trên có giá 16.139.011.000VNĐ, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vân trúng thầu với giá 16.130.000.000VNĐ. Tiết kiệm 9 triệu đồng.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếp theo đó, ngày 21/11/2018, quyết định số 3249/QĐ – SYT về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh trạnh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất phòng họp, phòng làm việc Sở Y tế Vĩnh Phúc năm 2018 cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Điện máy Vĩnh Phúc là đơn vị trúng thầu. Gói thầu này có giá 1.771.660.000VNĐ, Công ty Điện máy Vĩnh Phúc trúng với giá 1.770.460.000VNĐ, một gói thầu có giá trị gần 2 tỷ nhưng tỉ lệ tiết kiệm lại chưa đến 2 triệu đồng.

Hay có thể nói tới gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2017. Ngày 2/6/2017 tại Quyết định 1257/QĐ-SYT về việc phê duyệt cho Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc là đơn vị trúng thầu với giá 27.923.960.000 VNĐ. Gói thầu này có giá 27.928.960.000VNĐ tiết kiệm khoảng 5 triệu đồng.

Hiện nay các đơn vị đã và đang thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47/CT-TTg, ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước. Tuy nhiên, tại nhiều cơ quan tổ chức như Sở Y tế Vĩnh Phúc làm công tác đấu thầu lại đang phổ biến câu chuyện “trúng thầu sát giá”.

Ngày 26/3/2016 Pháp luật Plus cũng đã đăng tải thông tin: "Hủy bỏ quyết định bổ nhiệm em dâu Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc".

Được biết, bà Đào Thu Hà là em dâu của Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc.

Liên quan đến việc tuyển dụng em dâu Giám đốc sở đang làm việc tại Công ty CP dược phẩm Vĩnh Phúc vào viên chức Bệnh viện Sản - Nhi, ngày 15/12/2015, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2830/QĐ-SYT về việc “Hủy bỏ Quyết định số 15/QĐ-SYT ngày 9/1/2015 của Sở Y tế về việc tiếp nhận và bố trí công tác của bà Đào Thu Hà”.

Theo đó, qua kiểm tra UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh phúc đã ban hành quyết định số 327/QĐ-SNV ngày 15/12/2015 do Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Quang Tuệ ký hủy bỏ Quyết định số 10/QĐ-SNV ngày 07/01/2015 của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận và bố trí công tác bà Đào Thu Hà. Lý do là đối tượng tiếp nhận chưa phù hợp với các quy định hiện hành.

Trong ngày 15/12/2015, trên cơ sở quyết định của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2830/QĐ-SYT về việc Hủy bỏ Quyết định số 15/QĐ-SYT ngày 9/1/2015 của Sở Y tế về việc tiếp nhận và bố trí công tác bà Đào Thu Hà.

 Theo phapluatplus.vn

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam