Triển khai hệ thống phần mềm trực tuyến CSDL về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Giáo dục | 20:47:00 26/11/2019

TNV - Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã xây dựng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu (CSDL) về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông nhằm quản lý thống nhất, đồng bộ thông tin giáo dục toàn ngành.

Cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) được xây dựng nhằm cung cấp thông tin quản lý giáo dục cho tất cả các cơ quan quản lý giáo dục (Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT) một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Bộ GD&ĐT chính thức đưa hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non và giáo dục
phổ thông để quản lý thống nhất, đồng bộ thông tin giáo dục toàn ngành.

Đến nay, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm CSDL toàn ngành bậc học mầm non và bậc học phố thông. Phần mềm này giúp các trường học cập nhật đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác quản lý ngành (trước mắt gồm 4 phân hệ CSDL thành phần là: thông tin về trường học; thông tin về các lớp học; thông tin về đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục). Trong những năm tiếp theo, Bộ tiếp tục xây dựng bố sung các CSDL thành phần như: kế hoạch – tài chính, cơ sở vật chất, giáo dục dân tộc, phổ cập giáo dục chống mù chữ. Khi CSDL ngành đi vào hoạt động và cung cấp đầy đủ dữ liệu, các hệ thống phần mềm hiện nay của Bộ như: EMIS, EQMS, PCGD CMC,… sẽ dừng hoạt động.

 Hệ thống phần mềm CSDL về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông là phần mềm trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ tổng thể cho ngành giáo dục để đáp ứng được yêu cầu quản lý thông tin của ngành giáo dục từ cấp Sở tới các Phòng giáo dục và các trường trực thuộc một cách linh hoạt, nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả. Phần mềm chạy trên môi trường WebBase, cài đặt tại một điểm duy nhất, mô hình hoạt động xuyên suốt từ cấp TW (Bộ GD&ĐT) đến các cấp Tỉnh (Sở GD&ĐT), Huyện (Phòng GD&ĐT) và các nhà trường trên toàn quốc. Người sử dụng phần mềm chỉ cần có máy tính kết nối Internet và được cấp quyền là có thể truy cập tài khoản để sử dụng. Đây là một phần mềm được đánh giá là thao tác đơn giản giúp người dùng có thể sử dụng thuận tiện.

CSDL MN-PT được sử dụng trực tuyến trên mạng Internet và duy nhất tại địa chỉ http://truong.csdl.moet.gov.vn, đồng bộ, thống nhất ở tất cả các nhà trường (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX) để nhập dữ liệu cơ sở; sử dụng tại các Phòng GDĐT, Sở GDĐT và Bộ GDĐT phục vụ công tác tổng hợp, thống kê và khai thác thông tin phục vụ quản lý giáo dục.

 Để sử dụng được phần mềm CDL MN-PT này, mỗi đơn vị sẽ được cấp một tài khoản (Account) sử dụng. Tài khoản của đơn vị sẽ do đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp cung cấp. Máy tính phải được kết nối Internet (tối thiểu sóng 3G) và do cán bộ kỹ thuật có kỹ năng cơ bản về CNTT trực tiếp sử dụng phần mềm.

PV

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết