Thượng viện Mỹ tha bổng tổng thống - Chuyện bình thường ở chính trường Mỹ

Lý luận trẻ | 14:40:00 06/02/2020

TNV - Lịch sử nước Mỹ đến nay chưa một Tổng thống nào bị tuyên là có tội sau khi trải qua các vòng luận tội tại Thượng viện.

Vì sao vậy, do Hiến pháp Mỹ có những quy định rất khó hiểu về nội dung này, nó khó hiểu về câu chữ nhưng bản chất bất luận ra sao phải bảo vệ Tổng thống (một đặc ân ngầm hóa ngay trong Hiến pháp Mỹ), nếu chỉ nghiên cứu sơ qua, "lướt sóng" cứ tưởng Hiến pháp Mỹ rất công bằng nhưng thật ra lại không như vậy:

- Thượng viện có quyền quyết định Tổng thống có tội hay không có tội, chứ không phải là Tòa án.

- Hạ viện có quyền đề nghị luận tội Tổng thống nếu Tổng thống vi phạm những quy định vượt thẩm quyền, nhưng Hạ viện lại không có quyền quyết định lá phiếu Tổng thống có tội hay là không.

- Tòa án chỉ là trung gian (nghe Thượng viện phản biện lại các bản yêu cầu luận tội Tổng thống từ phe Hạ viện) nhưng lại không có quyền bỏ phiếu Tổng thống có tội hay không.

* Nếu Tổng thống thuộc phe Cộng hòa (như Tổng thống Mỹ đương nhiệm) mà phe Cộng hòa nắm Thượng viện, các thành viên Thượng viện phải bảo vệ Tổng thống, bảo vệ Đảng Cộng hòa và lớn hơn cả là bảo vệ lợi ích của từng cá nhân thành viên Thượng viện (chả ai lại đá bát cơm của mình, lợi ích của mình cho kẻ khác). Tổng thống bị tuyên là có tội thì Đảng Cộng hòa sẽ mất vai trò lãnh đạo trong trước mắt và thất bại luôn kỳ bầu cử tiếp theo, các thành viên Thượng viện đâu có dại, muốn ngồi vào Thượng viện đâu phải ông nông dân nào cũng có cửa, chỉ giới tư sản giàu có mới có đặc ân này.

* Nếu Tổng thống thuộc phe Cộng hòa (như Tổng thống Mỹ đương nhiệm) mà phe Cộng hòa không nắm quyền tại Thượng viện, giả sử Tổng thống có những vi phạm nhất định nào đó theo quy định của Hiến pháp, để bảo vệ Tổng thống và lợi ích các thành viên trong Đảng, các thành viên Đảng Cộng hòa sẽ không đề nghị luận tội Tổng thống (có nghĩa rằng, ngay từ Hạ viện sẽ không có đề nghị luận tội Tổng thống).

Hãy nhớ, lịch sử nước Mỹ chỉ duy nhất có hai Đảng thay nhau lãnh đạo nước Mỹ (Cộng hòa và Dân chủ), đã là Tổng thống Mỹ phải là thành viên từ một trong hai đảng này, nếu không phải là thành viên của Đảng Dân chủ thì phải là thành viên của Đảng Cộng hòa. Và một điều nực cười khác nữa, không có thể cả Thượng viện và Hạ viện nắm quyền đa số trong khi Tổng thống nước Mỹ lại là người không thuộc cả hai đảng trên, vì thế Tổng thống Mỹ luôn là vô tội.

Nguyễn Ngọc

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết