Phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và phát triển thành phố giai đoạn hiện nay

Lý luận trẻ | 15:34:00 28/04/2020

TNV - Đại thắng mùa Xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bôn biển, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người.

Cách đây 45 năm, với sức mạnh của cả dân tộc, quân và dân ta bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã thừa thắng xông lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một trong những nguyên nhân cơ bản và chủ yếu dẫn đến thắng lợi của Đại thắng Mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc oanh liệt vào ngày 30/4/1975 là do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong cuộc chiến tranh nhân dân cho đến ngày đại thắng, tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định trung tâm là Thành đoàn luôn là mũi xung kích đi đầu trên cả các mặt trận chính trị, quân sự, binh vận khắp các chiến trường…, cùng quân và dân Sài Gòn – Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh với tinh thần chỉ đạo của Thành ủy: “Thời cơ ba mươi năm mới có một lần”, Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định khẩn trương và bí mật triển khai lực lượng phụ trách năm điểm khởi nghĩa (khu vực Ngã Bảy - Bàn Cờ - Vườn Chuối; khu vực Cầu Kiệu - Phú Nhuận; khu vực Khánh Hội - Xóm Chiếu Quận 4; khu vực Cầu Bông - Bà Chiểu; khu vực Tân Phú - Tân Hương - Tân Thái Sơn - Tân Kỳ - Bà Quẹo) với khí thế ngất trời “thần tốc thần tốc hơn nữa, táo bạo táo bạo hơn nữa…”, nổi dậy giành chính quyền tại các khu vực nội thành trước khi chánh quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng.

Nhìn lại những trang sử vẻ vang đó, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay vô cùng tự hào và cảm phục công ơn dựng nước và giữ nước của Tổ tiên bao đời. Biết bao gian khổ khó khăn nguy khốn, biết bao xương máu tiền nhân!

Kỷ niệm 45 năm đại thắng Mùa xuân 1975, có ý nghĩa hết sức sâu sắc đối với tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng càng tin tưởng và tự hào về Đảng ta, tự hào về dân tộc mình, một dân tộc đã từng làm nên những chiến thắng vang dội chấn động địa cầu. Đặc biệt, qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước, tạo cơ sở để tiếp tục vươn lên hơn nữa góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thànhđô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Với một chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đại thắng mùa xuân năm 1975, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay vẫn không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức và lý luận và thực tiễn; thi đua học tập, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật tiên tiến; xây dựng phong trào tình nguyện; giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và từng ngày trưởng thành hơn khi được tổ chức giáo dục và rèn luyện. Mỗi thanh niên luôn có ý thức không ngừng tự tu dưỡng rèn luyện và hình thành cho mình bản lĩnh sống, bản lĩnh chính trị vững vàng, bản lĩnh nghề nghiệp vững chắc; không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động và sáng tạo, không ngừng rèn luyện nhân cách và lối sống, xung kích tình nguyện vì Tổ quốc, vì cộng đồng để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang “là người chủ tương lai của đất nước” mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã tin tưởng giao cho.

Dự thảo lần thứ nhất, Văn kiện trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố từ nay đến năm 2030 với trong tâm: “… không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á”.

Là lực lượng kế thừa, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, bất khuất của tuổi trẻ Sài Gòn – Gia Định, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển Thành phố giai đoạn hiện nay, đó là:

Thứ nhất, tuổi trẻ Thành phố tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng thanh niên. Do đó, thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng…

Thứ hai, tuổi trẻ Thành phố tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật và tay nghề góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân Thành phố thực hiện thành công 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố từ nay đến năm 2030. Trong giai đoạn 2020 – 2025 và 2030, đây là thời kỳ xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và hội nhập quốc tế, qua đó mỗi thanh niên Thành phố cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động và điều kiện phát triển của Thành phố.

Thứ ba, tuổi trẻ Thành phố tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân. Mỗi Thanh niên phải tích cực tham gia bảo vệ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần vào hoàn thành mục tiêu “…đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á”.

Thứ tư, tuổi trẻ Thành phố tích cực tham gia vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay và sau này trước sức phát triển mạnh mẽ của một thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và hội nhập quốc tế.

Thứ năm, với vai trò là trung tâm thủ lĩnh của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành đoàn Hồ Chí Minh tiếp tục sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển  kinh tế - xã hội của Thành phố, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tuổi trẻ Thành phố tích cực tham gia các chương trình, dự án của Thành phố mà cụ thể là thực hiện các chỉ 21 chỉ tiêu theo dự thảo lần thứ nhất, Văn kiện trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.

Thứ sáu, tuổi trẻ Thành phố chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam nói chung và vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo mà cụ thể là đại dịch virus Covid-19…

Tiếp nối truyền thống chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đại thắng mùa xuân năm 1975, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ của thành phố Hồ Chí Minh bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển Thành phố giai đoạn hiện nay có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Ths Nguyễn Xuân Ngọc 

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết