Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sẽ diễn ra ngày 9/5

Chưa được phân loại | 15:03:00 07/05/2020

TNV - Hội nghị sẽ diễn ra vào 01 buổi sáng, từ 08 giờ đến 12 giờ ngày 09/5/2020 vớihình thức trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các ứng dụng online của Đài truyền hình Việt Nam. Các điểm cầu trực tuyến gồm: điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội); 30 điểm cầu tại trụ sở các Bộ, cơ quan Trung ương và 63 điểm cầu tại các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Bộ KH-ĐT thông tin về Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp điều hành Hội nghị. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương sẽ cùng dự tại các điểm cầu. Tại mỗi điểm cầu, các cơ quan Trung ương và địa phương sẽ mời đại diện khoảng 50 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức, các nhân có liên quan đến tham dự trực tiếp. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ trân trọng kính mời toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã và nhân dân cả nước tham gia, theo dõi Hội nghị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam tuyên truyền về Hội nghị trước, trong, sau thời gian diễn ra Hội nghị; tạo chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp trước, trong Hội nghị.

Đồng thời, Bộ tổng hợp các báo cáo chuyên đề, tham luận từ các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp để chuẩn bị tài liệu, tư liệu của Hội nghị; tổng hợp ý kiến, kiến nghị thông qua kênh trực tuyến và của các đại biểu, doanh nghiệp dự Hội nghị hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nhiệm vụ liên quan (sản phầm đầu ra của Hội nghị), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/5/2020.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị tham luận, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 156/TB-VPCP ngày 15/4/2020; chủ động xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19.

Tại Hội nghị, ngoài báo cáo khai mạc của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị có báo cáo chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), báo cáo tham luận của các Bộ, cơ quan liên quan, một số hiệp hội doanh nghiệp, DN và chuyên gia độc lập. Hội nghị cũng dành thời gian để các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương giải đáp kiến nghị của các Doanh nghiệp và người dân trong quá trình diễn ra Hội nghị.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ sẽ tổng kết các sáng kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, người dân để nghiên cứu ban hành Kế hoạch hành động hoặc Nghị quyết của Chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế, thích ứng, đổi mới và phát triển.

Hoàng Hà 

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam