Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Giới trẻ, Lý luận trẻ | 11:10:00 15/05/2020

TNV - Sáng 15/5, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh". Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo đã góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn để khẳng định những giá trị to lớn trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên về giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm yin, quyết tâm rèn luyện lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại Hội thảo, TS Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam nhấn mạnh việc tự học với tinh thần chủ động theo tấm gương của Bác, từ đó sẽ có những đề xuất, giải pháp phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên...

Hội thảo thu hút hơn 65 bài viết tham gia, 9 ý kiến trình bày trực tiếp đề cập đến nhiều khía cạnh trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, tiêu biểu như: Giáo dục lý tưởng cộng sản cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của TS Hoàng Minh Tuấn (Phó Giám đốc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam), Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên của TS Lê Văn Cầu; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên của TS Đỗ Thị Thu Hằng, ThS Phạm Thị Thanh Mai (Viện nghiên cứu Thanh niên); Một số giải pháp phát triển Đảng viên trẻ từ đoàn viên thanh niên ưu tú trong giai đoạn hiện nay của Ths Doãn Đức Hảo (Phó vụ trưởng Vụ công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng cùa Ths Nguyễn Thị Thơ (Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam)...

Tuyên dương đảng viên, quần chúng ưu tú tại chương trình

Dịp này, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam tuyên dương 14 cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất 3 cá nhân tuyên dương khen thưởng cấp cơ quan Trung ương Đoàn.

Tô An

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết