Thái Nguyên: Điểm sáng nông thôn mới

Thời sự, Kinh tế | 11:52:00 20/05/2020

TNV - Bằng những chủ trương đúng đắn, phương pháp triển khai khoa học, quyết liệt và hợp lòng dân, Thái Nguyên đã trở thành điểm sáng của cả nước trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM).

 

Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả toàn diện; nhiều nội dung, lĩnh vực đạt kết quả cao và có tính đột phá. Với cách làm chủ động, sáng tạo, bài bản, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 70% số xã đạt chuẩn xã NTM. Kết quả trên khẳng định những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM..

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 70% số xã đạt xã nông thôn mới, có 91 xã đạt 19 tiêu chí; trong đó có 88 xã (61,5%) được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 48 xã so với năm 2015; cao hơn 2,3 lần so với khu vực Miền núi phía Bắc (26,45%) và cả nước (50,26%). Dự kiến hết năm 2019 sẽ có 101 xã đạt chuẩn (bằng 70%); về đích sớm trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX. Bình quân: 16,5 tiêu chí/xã, tăng 11,65 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 03 tiêu chí so với năm 2015 (khu vực MNPB 12,28 tiêu chí; cả nước 15,26 tiêu chí). Không còn xã dưới 06 tiêu chí (năm 2010 có 85 xã dưới 06 tiêu chí).

Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, toàn tỉnh Thái Nguyên đã huy động được trên 21.357 tỷ đồng thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, vốn Ngân sách Trung ương 4.028 tỷ đồng (18,8%), vốn đầu tư phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ gia đình và các nguồn vốn hợp pháp khác: 8.451 tỷ đồng (39,6%). Ngoài ra, nhân dân tự chỉnh trang nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn với giá trị ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đó là những con số ấn tượng thể hiện sự đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua. 

Để đạt được mục tiêu đề ra UBND, BCĐ tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn va tổ chức triển khai thực hiện Chương trình: Phân bố vốn ngân sách trung ương, địa phương, hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng; Thực hiện đê án “ Mỗi xã một sản phẩm” …Trong quá trình triển khai, BCĐ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc với các sở, ngành và địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… Do vậy, các mục tiêu, nội dung cơ bản thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa vai trò của mình trong quá trình triển khai xây dựng NTM cũng được quan tâm đặc biệt. Qua đó, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ kịp thời và tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần tự lực, làm chủ của người dân Thái nguyên chung tay, chung sức xây dựng NTM. Coi công tác tuyên truyền, vận động gắn với phong trào thi đua, khen thưởng là "Chìa khoá” giải quyết khó khăn, thực hiện triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh và các huyện đã thường xuyên tăng cường kiểm tra đôn đốc, bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ; Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng  NTM các cấp, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể. Ngoài các chuyên đề khung do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, đã bổ sung thêm một số chuyên đề phù hợp điều kiện thực tế của từng đối tượng, địa phương trong tỉnh; Tập trung vào hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã NTM, xóm NTM kiểu mẫu; Phát triển HTX liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP; Mời các giảng viên có trình độ về tham gia giảng cho các lớp tập huấn. Chỉ tính riêng năm 2019, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức được 51 lớp tập huấn cho 2.550 người. Các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức được 465 lớp tập huấn cho 23.839 người. Cùng với đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng nhân lực HTX được quan tâm cơ bản đáp ứng nhu cầu người học.

Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, các xã trong tỉnh đều chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các thế mạnh của địa phương, bảo vệ môi trường, triển khai thí điểm nhiều mô hình cơ giới hóa nông nghiệp. Các chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển sản xuất tập trung của Trung ương, Tỉnh được triển khai kịp thời, sâu rộng qua các đề án, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Người dân đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó bộ mặt nông thôn Thái Nguyên có nhiều đổi mới, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu có sự dịch chuyển tích cực; sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người dân từng bước được nâng lên.

Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng. Hiện nay 100% số xã đã hoàn thành việc quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch NTM; 100% đường liên xã, đường giao thông nội đồng được cứng hoá, trạm bơm, hồ đập, đê điều được cải tạo nâng cấp; Hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống nhân dân; 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông đạt tiêu chí quốc gia, sóng viễn thông được phủ 100% diện tích toàn tỉnh; Cải tạo nâng cấp các chợ nông thôn phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hoá phục vụ đời sống nhân dân. Năm 2019 toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được trên 411km đường giao thông các loại, nâng cấp xây dựng, cải tạo sửa chữa nhỏ 28 hồ đập, trạm bơm từ nguồn thủy lợi phí cấp hàng năm, 44,3km kênh mương, 92 trạm biến áp, 209 phòng học, 20 nhà văn hóa và khu thể thao xã ; Xây mới cải tạo 111 nhà văn hóa xóm, 04 trụ sở xã, 77 điểm thu gom và xử lý rác, 02 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung… Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá được triển khai tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm.

Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển. Trong những năm qua, thu nhập của người dân nông thôn năm sau cao hơn năm trước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt kết quả tốt, hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tình, ủng hộ các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của tỉnh, của huyện về chương trình xây dựng NTM.

Với quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân, Thái Nguyên sẽ luôn là điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM. Nhờ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng bộ mặt nông thôn Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp văn minh.

Ngọc Khanh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết