Mốc son chói lọi

Giải trí, Văn hóa | 08:54:00 02/08/2020

TNV - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dịp này, ThanhnienViet xin giới thiệu bài thơ Mốc son chói lọi của tác giả Lê Thanh nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Mốc son chói lọi 

Bác Hồ rời Bến Nhà Rồng

Tuổi xuân ghi dấu, tim hồng sắt son

Muôn trùng vất vả lo toan

Tình dân nợ nước mãi còn trong tim 

Khi gặp chủ nghĩa Lê-nin

Vỡ oà chân lý kiếm tìm bấy lâu

Bác đã tích cực đi đầu

Tuyên truyền, xuất bản, các khâu tăng cường

 

Thành lập chính Đảng dẫn đường

Chính cương, sách lược, chủ trương rõ ràng

Công Nông tư tưởng vững vàng

Đội ngũ trí thức mở mang khắp miền

 

Lập Ban Cổ động Tuyên truyền

Ngày Một tháng Tám vẹn nguyên tự hào

Cổ vũ mạnh mẽ phong trào

Chống bọn đế quốc, khát khao hoà bình

 

Tổ chức nhiều cuộc mít - tinh

Vùng lên khởi nghĩa, giữ gìn non sông

Dân tộc nòi giống Tiên Rồng

Quyết vì Tổ quốc, một lòng không phai

 

Quân dân tranh đấu miệt mài

Quên mình vì nước, không phai lời thề

Cách mạng chiến thắng đề huề

Một lòng theo Đảng, không hề chuyển xoay

 

Niềm tin vẫn mãi đong đầy

Chín mươi năm đó, còn hoài chứa chan

Mừng ngành Tuyên giáo vẻ vang

Lập công dâng Bác muôn vàn kính yêu

Lê Thanh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết