Tỉnh Đoàn Điện Biên chung sức xây dựng nông thôn mới

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 10:19:00 06/08/2020

TNV - Bằng việc chủ động, sáng tạo trong thực hiện phong trào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2013 - 2020, phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Điện Biên đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM, tiến lên xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

ĐVTN bộ đội biên phòng tỉnh chuyển giao khoa hoạc kỹ thuật trồng cây keo tại xã Nậm Kè, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Để phối hợp đạt hiệu quả cao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đưa nội dung tham gia xây dựng NTM vào Nghị quyết của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 triển khai thực hiện. Hằng năm, tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" đến các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã tích cực vận động các nguồn lực thực hiện các nội dung phong trào. Công tác tuyên truyền xây dựng NTM đã được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn quan tâm, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung triển khai tới cán bộ, ĐVTN và người dân bằng nhiều hình thức như truyên truyền tại các hội nghị, các buổi họp, trên hệ thống loa truyền thanh, qua các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên truyền trực quan thông qua pa nô, áp phích, qua các đợt thăm quan học tập kinh nghiệm các mô hình trong tỉnh... Chỉ tính riêng  giai đoạn 2016 - 2020, Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức được 278 buổi tuyên truyền cho hơn 15.000 lượt cán bộ, ĐVTN, người dân; qua đó giúp cán bộ, ĐVTN và người dân hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh về xây dựng NTM.

Đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh Điện Biên giúp đỡ nhân dân bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thu hoạch lúa mùa

Để hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế góp phần xây dựng NTM, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt ở các địa bàn khó khăn. Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 27 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, 8 hợp tác xã thanh niên và 153 mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Góp phần phát triển kinh tế, duy trì và nâng cao thu nhập cho ĐVTN, Đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan nhằm hỗ trợ để thanh niên phát huy tài năng và sức trẻ của mình. Công tác dạy nghề được quan tâm từ năm 2016 - 2020, toàn tỉnh đã có 16.916 lượt thanh niên được dạy nghề phù hợp với thế mạnh của từng địa phương như: kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản sản phẩm góp phần đưa năng suất cây trồng tăng cao; kỹ thuật chăn nuôi gà đồi, kỹ thuật trồng rau sạch; chăn nuôi gia súc, trồng cam vinh xen ổi, kỹ thuật chăn nuôi lợn... Đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức các buổi diễn đàn thanh niên khởi nghiệp; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho 4.398 lượt ĐVTN. Phối hợp tổ chức 215 buổi tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền chính sách pháp luật về xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm cho 19.294 lượt ĐVTN. Tỉnh Đoàn triển khai hiệu quả nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với 577 triệu đồng cho 07 hộ gia đình thanh niên và giải quyết việc làm 21 thanh niên tại địa phương; Phối hợp với Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, tỉnh Đoàn đã giải ngân 702,760 tỷ đồng cho 19.784 hộ vay, trong đó, vay hộ nghèo 364,63 tỷ đồng, vay hộ cận nghèo 77,26 tỷ đồng, hộ thoát nghèo 38,11 tỷ đồng, vay HSSV 4,05 tỷ đồng, vay giải quyết việc làm 20,00 tỷ đồng, vay xuất khẩu lao động 88 triệu đồng, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 122,06 tỷ đồng, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 22,24 tỷ đồng.

ĐVTN BĐBP tỉnh nạo vét kênh mương tại xã Tà Lèng, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Cùng với phát triển kinh tế các phong trào được triển khai sâu rộng đạt hiệu quả cao trong toàn tỉnh Đoàn. Các huyện, thị, thành Đoàn đã tích cực triển khai thực hiện tại cơ sở như: tham gia tu sửa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương... với tổng trị giá 43,540 tỷ đồng. Từ năm 2016 - 2020, Đoàn các cấp đã triển khai thắp sáng đường quê được 12km trị giá 318 triệu đồng; làm mới (bê tông hóa) được 10,39km đường giao thông nông thôn trị giá 370 triệu đồng; tu sửa được 169,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng 13 cầu giao thông nông thôn trị giá hơn 18 tỷ đồng; xây dựng 15 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng, tu sửa 31 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trị giá 152,5 triệu đồng; xây dựng 10 điểm trường trị giá 700 triệu đồng... Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn các cấp trong toàn tỉnh với các hoạt động như: thực hiện hỗ trợ thanh niên chậm tiến tham gia các hoạt động và tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức xây dựng các đội hình đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và có nếp sống văn hóa; vận động thực hiện tốt "Quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội".

Tỉnh Đoàn đã tổ chức cho ĐVTN tham gia, tình nguyện tại các lễ hội như Lễ hội Đền Hoàng Công Chất, Lễ hội Hoa Ban...; tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử của địa phương; vận động ĐVTN nông thôn đi đầu bài trừ các hủ tục lạc hậu; tích cực giữ gìn, bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc... Công tácbảo vệ môi trường của tuổi trẻ được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động của các đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng NTM tại các địa phương như thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, vận động ĐVTN tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, nhất là việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức cho ĐVTN vận động các hộ gia đình định kỳ cải tạo vườn, ao, chuồng trại, vận động nhân dân thay đổi thói quen lạc hậu và sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh đảm bảo sức khỏe. Kết quả đã trồng, chăm sóc 63.342 cây xanh, hỗ trợ người dân xây dựng 606nhà tiêu hợp vệ sinh với kinh phí 1,308 tỷ đồng đồng.

Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh Điện Biên băng suối tham gia đưa học sinh vùng bị nước lũ cô lập tại bản Huổi Chon và Tin Tốc đến trường cho kịp khai giảng năm học mới

Tỉnh Đoànthực hiện Đề án trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2013-2020, tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn. Các đội viên trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đã chủ động phối hợp với khuyến nông, khuyến lâm, thú y các xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng lúa nước 2 vụ, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây hoa màu cho 10.213 lượt người /11 xã; hướng dẫn làm chuồng trại chăn nuôi tập trung cho hơn 8.106 lượt người; các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét, vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm cho hơn 12.058 lượt người; hướng dẫn đổi mới phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học vào sản xuất, kết hợp hướng dẫn nhân dân ăn ở hợp vệ sinh cho 3.219 lượt người; TTTTN đã phối hợp Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ các xã vận động nhân dân tu sửa đường giao thông thôn, liên bản với 219 ngày công; Tham gia thực hiện nhiệm vụ bố trí, sắp xếp ổn định dân cư để thành lập 03 điểm bản mới Mường Toong 6, 7, 8 thuộc Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé. TTTTN đã chủ động thực hiện xây dựng mô hình vườn rau tưới tự động và một số mô hình chăn nuôi, tăng gia sản xuất, tham gia lao động cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

ĐVTN BĐBP tỉnh chăm sóc và bảo vệ rừng tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Ngoài các Dự án trí thức trẻ tình nguyện đang triển khai, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động nghiên cứu, triển khai các đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, với các hình thức phong phú, sáng tạo, tập trung tổ chức các hoạt động trong các đợt cao điểm Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm. Các đội hình trí thức trẻ tình nguyện là đoàn viên thanh niên, giáo viên các trường cao đẳng chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức các ngành tại địa phương với các hoạt động hướng dẫn bà con nhân dân phương pháp canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, phát triển  kinh tế hộ gia đình, giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn,...  

ĐVTN BĐBP tỉnh giúp đỡ nhân dân làm nhà tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Có thể khẳng định các hoạt động của Đoàn các cấp của toàn tỉnh Điện Biên trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân ghi nhận, đánh giá cao; huy động được đông đảo ĐVTN cùng chung tay tham gia xây dựng NTM bằng công sức, vật chất và tinh thần. Chương trình đã tác động tích cực đến đời sống, nhận thức, ý thức của cán bộ, ĐVTN và người dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng cao; hạ tầng kinh tế từng bước được cải thiện, sản xuất không ngừng phát triển; các lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực, rõ nét.

Ngọc Khanh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết