Sơn La: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững

Thời sự, Chính trị | 10:30:00 25/09/2020

TNV - Trong 03 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2020, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững".

Tham dự Đại hội có 348 đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội của 17 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 86.240 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự, chỉ đạo Đại hội.

Ông Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV

Theo báo cáo nhanh từ Đại hội, qua 03 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã đánh giá sát tình hình thực tế kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm tới (2020 - 2025).

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Đại hội đã quyết nghị thông qua:

(1) Phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục khơi dậy, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của nhân dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; tạo bứt phá trong phát triển.

 Xoài Yên Châu xuất khẩu sang thị trường Anh, Mỹ, Úc

(2) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ tỉnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế nhất là điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa, con người; xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo du lịch; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Thúc đẩy tăng trưởng xanh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.

 Công bố nhãn hiệu Cam Phù Yên

(3) Thống nhất 03 khâu đột phá tập trung thực hiện

Một là, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp, nhất là bậc Trung học phổ thông và chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thu hút, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế; nâng cao chất lượng các trường cao đẳng, đại học; quan tâm công tác đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp. Xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Sơn La để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khoai sọ và một số nông sản huyện Thuận Châu

Hai là, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối trong vùng, giữa các địa phương, với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước. Ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, điện lực, công nghệ thông tin, nông thôn (điện, đường, trường, trạm); hạ tầng du lịch; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng giáo dục, y tế.

Ba là, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thu hút, phát triển các ngành kinh tế của tỉnh.

 Mật ong Hồ Sâm – sản phẩm OCOP huyện Mai Sơn

Đồng thời, biểu quyết và nhất trí cao 24 chỉ tiêu chủ yếu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng để tập trung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm. (2) GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm. (3) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 120.000 tỷ đồng. (4) Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.250 tỷ đồng. (5) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 giảm bình quân 3%/năm (riêng các huyện nghèo giảm 4-5%/năm); đến năm 2025, có ít nhất 1 huyện được đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo; hằng năm có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên....

 Gian hàng sản phẩm nông nghiệp huyện Mường La trưng bày tại Đại hội

Tại cuộc họp báo chiều ngày 24/09, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La – ông Lò Minh Hùng cho biết,để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đã đề ra, phấn đấu "Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tỉnh Sơn La sẽ tập trung hoàn thành 09 đề án phát triển kinh tế - xã hội trong quý 4/2020 và bắt đầu triển khai thực hiện vào đầu năm 2021. Trong đó có đề án về xây dựng kết cấu hạ tầng, mà quan trọng là phát triển giao thông để kết nối giữa các vùng trong tỉnh và kết nối Sơn La với thủ đô được thuận lợi, tạo tiền đề cho kinh tế xã hội phát triển.

 Mướt xanh đồi chè huyện Vân Hồ

Trả lời câu hỏi của Thanhnienviet.vn về việc xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Sơn La, ông Phạm Văn Thủy (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) khẳng định, trong số 09 đề án mà tỉnh Sơn La sắp ban hành, triển khai thực hiện, có 01 đề án về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục... Trong đó có nội dung xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc đề án này, trên cơ sở lấy mẫu, đánh giá thực trạng công tác giáo dục và đào tạo nguồn 10 năm gần đây để làm căn cứ so sánh, đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo có trên địa bàn tỉnh (Đại học Tây Bắc...) triển khai thực hiện./

Cảnh đẹp hồ Suối Chiếu, huyện Phù Yên. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ khoá XIV được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy khoá XV; đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó bí thư tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí  Minh Hùng - Tỉnh uỷ viên khoá XIV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy khoá XV. Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa XV gồm 9 đồng chí; đồng chí Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra khoá XIV giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa XV.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 21 đồng chí đại biểu chính thức và 3 đồng chí đại biểu dự khuyết, là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ tỉnh Sơn La đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Phạm Quỳnh

Nguồn ảnh: Báo Sơn La, V. Ngoan, P. Quỳnh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết