Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nhờ sự đồng thuận cao của Đảng bộ và Nhân dân

Thời sự, Kinh tế | 09:45:00 16/10/2020

TNV - Khẳng định nguyên nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thành công tốt đẹp, Thông cáo báo chí của Tỉnh ủy Thái Bình nêu rõ: Nhờ quá trình chuẩn bị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, sự đồng thuận ủng hộ cao của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà và sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành Trung ương. Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật của các đại biểu được thể hiện rất cao. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và quyết định thành công của Đại hội.

Theo đó, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”, sau ba ngày làm việc (từ 13 đến 15/10/2020) 350 đại biểu chính thức về dự Đại hội với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn diện nội dung đề ra.

Đại hội đã lựa chọn bầu 51 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 8 đồng chí. Đồng chí Ngô Đông Hải được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành Nguyễn Khắc Thận được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XX.

Quang cảnh Đại hội

Căn cứ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đã được Trung ương phân bổ, Đại hội đã tiến hành lựa chọn bầu 22 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, 100% đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; trong đó khẳng định: Toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Nổi bật là: Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Kinh tế tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Đại hội đã thẳng thắn kiểm điểm và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm (2020 - 2025); định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045. Theo đó, phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử

Với các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 như sau: Hằng năm: (1) Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên. (2) Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 90% trở lên.

* Bình quân giai đoạn 2021 - 2025: (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 10%/năm trở lên. (2) Năng suất lao động (tính theo giá so sánh) tăng từ 9,0%/năm trở lên. (3) Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%/năm trở lên. (4) Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm so với GRDP đạt 60% trở lên. (5) Tốc độ tăng thu ngân sách nội địa (không tính tiền thu sử dụng đất) đạt 12%/năm trở lên.

* Đến năm 2025:  (1) Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đạt 80% trở lên. (2) GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng (3.500 USD) trở lên. (3) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 22%. (4) Tỷ lệ đô thị hoá đạt 30% trở lên. (5) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. (6) Số bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 14 bác sỹ trở lên. (7) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 99% trở lên. (8) Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/năm trở lên. (9) Giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020. (10) Tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá đạt 90% trở lên. (11) Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 20% trở lên. (12) Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. (13) Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.

51 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

* Đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045: Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 (tính theo GRDP, giá thực tế) tăng gấp 1,8 lần so với năm 2025 và đến năm 2045 tăng gấp 6 lần năm 2025. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP (không tính thuế sản phẩm) đến năm 2030 đạt 85% trở lên và đến năm 2045 đạt khoảng 90%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và đến năm 2045 cao gấp 1,2 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

Đồng thời, Đại hội đã xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá phát triển để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn tới. Trong đó, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ; tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường liên huyện huyết mạch trong tỉnh; đặc biệt, tập trung xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Mặt khác, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội./. 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

2. Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

3. Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách UBND tỉnh

4. Đặng Thanh Giang - UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

5. Phạm Văn Tuân - UVBTVTU, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh

6. Nguyễn Thanh Trường - UVBTVTU, Giám đốc Công an tỉnh

7. Nguyễn Ngọc Tuệ - UVBTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

8. Nguyễn Quang Hưng - UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

9. Ngô Thị Kim Hoàn - UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

10. Hoàng Thái Phúc - UVBTVTU, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

11. Phạm Đồng Thụy - UVBTVTU, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

12. Nguyễn Văn Giang - UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

13. Vũ Kim Cứ - UVBTVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

14. Hoàng Văn Thành - UVBTVTU, Bí thư Thành ủy Thái Bình

15. Nguyễn Thị Phượng - TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

16. Bùi Xuân Vinh - TUV, Chỉ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

17. Nguyễn Minh Hồng - TUV, Bí thư Tỉnh đoàn

18. Phạm Văn Nghiêm - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

19. Nguyễn Xuân Khánh - TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

20. Nguyễn Quang Anh - TUV, Giám đốc Sở Xây dựng

21. Trương Thị Hồng Hạnh - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22. Trần Thị Bích Hằng - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

23. Nguyễn Viết Hiển - TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

24. Trần Hữu Hiệp - TUV, Giám đốc Sở Tư pháp

25. Trần Huy Quân - TUV, Giám đốc Sở Công thương

26. Đinh Vĩnh Thụy - TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27. Lại Hợp Mạnh - TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

28. Phạm Văn Thịnh - TUV, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

29. Lại Văn Hoàn - TUV, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải

30. Vũ Thanh Vân - TUV, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

31. Nguyễn Văn Huy - TUV, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà

32. Trần Quang Triển - TUV, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng

33. Định Trọng Xá - TUV, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ

34. Nguyễn Thanh Tuấn - TUV, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư

35. Khiếu Ngọc Sáng - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

36. Hoàng Minh Sơn - TUV, Tổng Biên tập Báo Thái Bình

37. Lê Hồng Sơn - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

38. Bùi Đức Hoàng - TUV, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

39. Trần Trung Dũng - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

40. Thái Thị Thu Hường - TUV, Giám đốc Sở Tài chính

41. Vũ Xuân Thành - TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

42. Phạm Tùng Lâm - TUV, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh

43. Tống Thanh Sơn - TUV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

44. Vũ Ngọc Trì - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chỉ tịch HĐND huyện Kiến Xương

45. Nguyễn Văn Chiến - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

46. Trần Hữu Nam - TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

47. Đặng Thị Thu Hằng - TUV, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

48. Hà Tiến Thăng - TUV, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

49. Phạm Quang Hòa - TUV, Phó Giám đốc SỞ Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh

50. Phí Ngọc Thành - TUV, Phó Giám đốc SỞ Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh

51. Phạm Hồng Tùng - TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chỉ tịch UBND huyện Tiền Hải

Bài: Phạm Quỳnh

Nguồn ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Bình, VOV

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết