Huyện đoàn Thanh Sơn tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 15:11:00 30/11/2020

TNV - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Huyện đoàn năm 2020. Nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời đánh giá việc triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở; kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Huyện đoàn; phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đề ra.

Trong tháng 11 năm 2020, BTV Huyện đoàn Thanh Sơn đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của các cơ sở Đoàn trên toàn huyện. Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và BTV Đoàn các xã, thị trấn.

Tại buổi kiểm tra, BTV Huyện đoàn đã nghe các cơ sở Đoàn báo cáo  kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Các báo cáo tập trung vào các vấn đề như: Triển khai và thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở; Kết quả thực hiện bộ tiêu chí cấp xã theo hướng dẫn Huyện đoàn đã ban hành từ đầu năm, trong đó trọng tâm là 03 phong trào, 03 chương trình của Đoàn; Công tác Đoàn vụ hồ sơ sổ sách, quản lý đoàn viên, hồ sơ đoàn viên; Các mô hình đoàn viên thanh niên tiêu biểu… Bên cạnh đó, các đơn vị cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế trong công tác tập hợp thanh niên tại địa phương hiện nay như: tình hình thanh niên đi làm ăn xa; vấn đề vốn vay và giải quyết việc làm cho thanh niên; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở còn thấp…

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Mạnh Hùng- HUV- Bí thư Huyện đoàn ghi nhận những kết quả mà các cơ sở Đoàn đã đạt được và giải trình những vướng mắc; lắng nghe những kiến nghị đề xuất của các Cơ sở Đoàn đối với Đoàn kiểm tra. Qua đó, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong đó định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước; Chú trọng công tác chăm lo cho từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phát huy sức trẻ của thanh niên trong thực hiện hoạt động Đoàn hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng tác phong, lề lối làm việc của cán bộ Đoàn; Khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Kết quả kiểm tra tại các đơn vị cũng là căn cứ để BTV Huyện đoàn tiến hành đánh giá, xếp loại thi đua các cơ sở đoàn năm 2020./.

Phùng Huyền Trang

(Huyện đoàn Thanh Sơn)

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết