11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Sức khỏe | 14:46:00 25/02/2021

Các nhóm đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vắc xin cung cấp hạn chế tại Việt Nam. Cụ thể, 11 nhóm đối tượng bao gồm:

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết