Gần 87.000 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Việc làm | 11:35:00 01/08/2021

TNV - Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 7/2021 có 86.990 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; trong đó 85.316 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 1.674 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi 1.484 tỷ đồng giải quyết chế độ cho các đối tượng này.

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã giải quyết 9.355 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, 88.506 người hưởng trợ cấp một lần (trong đó 79.839 người nghỉ việc việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần), giải quyết 718.499 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, đường sức, phục hồi sức khỏe. Số tiền chi trả chế độ bảo hiểm trong tháng 7/2021 là 20.661 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Cũng trong tháng này, cả nước cũng có khoảng 10,792 triệu lượt người khám chữa bệnh khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 7.398 tỷ đồng. Ước chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 29.543 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã thu 31.696 tỷ đồng; trong đó thu bảo hiểm xã hội 21.765 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 1.652 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế 8.229 tỷ đồng, thu phạt lãi chậm đóng 50 tỷ đồng.

Tính đến tháng 7/2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 16,533 triệu người, chiếm 33,21% lực lượng lao động trong độ tuổi trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 15,237 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 1,296 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13,53 triệu người, chiếm 27,18% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 88,121 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90,28%.

PV

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Thiết Bị Y Tế Phương Mai máy móc thiết bị y tế.

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam


 - Cho thuê xe máy MOTOGO