Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên thanh niên

Lý luận trẻ | 08:36:00 05/08/2021

 

TNV - “…Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến thế hệ trẻ. Các bạn không chỉ là tiềm năng của tương lai, là nguồn lực và tài nguyên hiện tại, mà sẽ là chủ nhân của đất nước. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thuận lợi nhất. Nhưng khởi nghiệp có thành công được hay không phụ thuộc vào chính bản thân các bạn”… (Trích lời nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc).

Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được coi là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Khởi nghiệp không chỉ là con đường chinh phục ước mơ của mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Việt Nam mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn hơn của toàn dân tộc, đó là khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam “Phồn vinh, hạnh phúc” theo ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuổi trẻ An Giang tích cực tham gia phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Có thể khẳng định rằng, cùng với sự định hướng và hỗ trợ thiết thực của các tổ chức, cấp bộ Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ĐVTN cả nước với tinh thần xung kích, sáng tạo, lòng nhiệt huyết, đam mê và mong ước cống hiến cho quê hương, đất nước… đã trở thành một lực lượng đông đảo, tiên phong trong các phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Với vai trò của Đoàn Thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp và phát triển mô hình kinh tế… trong thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (ĐTNCS) Hồ Chí Minh, cùng với các cấp bộ, tổ chức Đoàn đã sớm triển khai các chương trình tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng, như: Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp; định hướng, khuyến khích tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; cung cấp kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo cho ĐVTN…

Chính những hoạt động thiết thực này, mà đến nay, trên khắp các địa phương trong cả nước, nhiều loại hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả; những mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập vài trăm triệu đồng trên năm đã ra đời; các chương trình giao lưu, toạ đàm, trao đổi, các khoá học, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được tổ chức ở nhiều cấp bộ Đoàn trong cả nước; Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các địa phương, doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho ĐVTN có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời, các cấp tổ chức Đoàn cũng tổ chức tìm kiếm, phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, hỗ trợ hiện thực hoá các mô hình khởi nghiệp khả thi của thanh niên; tư vấn, hỗ trợ thông tin, thủ tục pháp lý, cơ chế chính sách và những kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Cùng với đó, Trung ương Đoàn và các tổ chức Đoàn địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ, vinh danh các doanh nhân trẻ và ĐVTN có mô hình kinh tế tiêu biểu, đổi mới sáng tạo...

Tuy nhiên, thực tế triển khai hoạt động tuyên truyền, định hướng cho ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, rút kinh nghiệm, như: Nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, định hướng cho ĐVTNchưa thực sự phong phú, đa dạng, chất lượng và hiệu quả; ĐVTN khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm thông tin về các chương trình, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là thông tin về các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước dành cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Sự mạnh mẽ tìm tòi và tư duy, quyết tâm khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế của nhiều ĐVTN chưa thực sự rõ ràng. Bên cạnh đó, trình độ kiến thức, kỹ năng, phương pháp của một số cán bộ đoàn, hội còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong việc tuyên truyền, định hướng, hỗ trợĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo… Từ đó, mà hiệu quả và chất lượng thực tế còn chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Xuất phát từ thực trạng đó, để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạocho ĐVTN trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ bằng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của các bộ, ban, ngành, địa phương, cũng như các cấp bộ, tổ chức Đoàn từ Trung ương đến cơ sở… thiết nghĩ, cần tập trung và thực hiện tốt một số biện pháp cụ thể sau:

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, định hướng về khởi nghiệp trong ĐVTN.

 Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các cấp bộ Đoàn trong cả nước cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong các giai đoạn, các chương trình hành động của Trung ương Đoàn về“Thanh niên khởi nghiệp” trong giai đoạn hiện nay; phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo… tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, định hướng những kiến thức, kỹ năng cơ bản, các thông tin, cơ chế, chính sách, xu thế, yêu cầu về khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo cho đông đảo các tầng lớp ĐVTN trong cả nước.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến cơ sở cần khai thác hiệu quả và thiết thực những thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng trong quá trình tuyên truyền, định hướng cho ĐVTN, như: Việc tuyên truyền, giới thiệu trên website, cổng thông tin điện tửcủa Trung ương Đoàn, các Tỉnh, Thành đoàn, các địa phương, các nhà trường và cơ sở giáo dục đào tạo… về những chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các địa phương, doanh nghiệp về hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp; về những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình kinh tế hiệu quả của ĐVTN… qua đó, góp phần động viên, cổ vũ mạnh mẽ ĐVTN thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng, hiệu quả việc ủng hộ, hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền các địa phương cũng như toàn xã hội cho việc khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo của ĐVTN.

Cùng với đó, Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh và các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên tổ chức các chương trình, các buổi tọa đàm, đối thoại, trao đổi, nói chuyện, kể chuyện… giữa chính quyền địa phương với doanh nghiệp và ĐVTN; tổ chức các cuộc gặp gỡ, tham quan, giao lưu, học hỏi giữa ĐVTN với các doanh nhân thành đạt, doanh nhân trẻ… để không ngừng khơi dậy, thôi thúc tư duy và thắp sáng quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đông đảo ĐVTN.

Thiết thực triển khai việc tuyên truyền, định hướng tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp,duy trì hiệu quả hoạt động của các loại hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp trong các cấp bộ Đoàn.

Việc tìm kiếm và phát triển ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó được ví như “cửa ngõ của sự khởi nghiệp”. Chính vì vậy, các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, kết nối ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của ĐVTN với các nhà đầu tư, các đối tác kinh doanh tiềm năng và triển vọng. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, kết nối để thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, các chuyên gia, doanh nhân thành đạt với các cấp bộ, tổ chức Đoàn từ Trung ương đến địa phương… nhằm hỗ trợ ĐVTN trong hợp tác, trao đổi, nắm bắt, cập nhật thông tin, kiến thức và kỹ năng mới cũng như việc hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của ĐVTN.

Bên cạnh đó, ĐTNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và các cấp bộ Đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá và duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp (nhất là ở cấp địa phương Tỉnh, Thành đoàn, Huyện đoàn…) nhằm hỗ trợ hiệu quả cho ĐVTN trong hợp tác, trao đổi thông tin, kiến thức và kỹ năng; hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của ĐVTN. Tổ chức các buổi đối thoại, diễn đàn, toạ đàm, trao đổi, gặp gỡ, nói chuyện giữa doanh nhân trẻ, doanh nhân thành đạt và ĐVTN khởi nghiệp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành… để khuyến khích, động viên và có các chính sách, cơ chế hữu hiệuhỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, định hướng, tư vấn, hỗ trợ đối với từng đối tượng ĐVTN. Trong công tác tuyên truyền, định hướng, tư vấn, hỗ trợ… cần phải có nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp, hiệu quả đối với từng đối tượng ĐVTN. Đối với ĐVTN khu vực nông thôn, cần tổ chức tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp…; phát triển các tổ hợp tác và hợp tác xã ĐVTN, hình thành các câu lạc bộ khởi nghiệp trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; hỗ trợ vay vốn; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tham quan, trao đổi kinh nghiệm các mô hình hiệu quả. Đối với ĐVTN là các doanh nhân trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp, cần tập trung vào tuyên truyền, tư vấn, định hướng các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tư vấn pháp lý, tiếp cận thông tin; cập nhật kỹ năng quản trị, kinh doanh, điều hành, kỹ năng tiếp cận và ứng dụng hữu hiệu những thành tựu khoa học công nghệ; liên kết chuỗi kinh doanh, liên kết chuỗi sản xuất; giao lưu với doanh nhân thành đạt…

Tổ chức tốt các hoạt động tôn vinh, lan toả các ý tưởng sáng tạo, các tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu của ĐVTN.

Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên làm tốt công tác biểu dương, tôn vinh và lan toả các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu của ĐVTN, các dự án khởi nghiệp thành công của tuổi trẻ; các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến địa phương trân trọng ghi nhận, vinh danh các gương doanh nhân trẻ tiêu biểu, các ĐVTN của địa phương, cơ quan đơn vị khởi nghiệp xuất sắc, các mô hình ĐVTN làm kinh tế giỏi, những cách làm hay, phương pháp đổi mới sáng tạo hiệu quả…

Có thể khẳng định rằng, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước trong tương lai: Việt Nam có hiện thực hóa được khát vọng hùng cường vào năm 2045 hay không… là câu hỏi mà thế hệ trẻ và mỗi ĐVTN Việt Nam hôm nay sẽ phải trả lời bằng trí tuệ, hành động, bằng nhiệt huyết khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để góp phần xứng đáng thể hiện lòng yêu nước, yêu dân tộc…làm cho quốc phú, dân cường, từng bước hiện thực hóa khát vọng lớn hơn của toàn dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam “Phồn vinh, hạnh phúc”./.

Trịnh Trọng Tuân

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam