Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Lý luận trẻ | 08:35:00 17/11/2021

Chiều 16/11, tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai

Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nêu rõ, trong những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất đối với trung tâm chính trị 9 huyện, thị xã, thành phố.

Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo quán triệt, triệt khai toàn bộ nội dung của Quy định số 11-QĐ/TU của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; rà soát thực trạng và so sánh các tiêu chí của trường chính trị chuẩn; ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 27/8/2021 về việc xây dựng trường chính trị đạt chuẩn (mức 1) theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư. Theo đó, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai phấn đấu đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2023. So với các tiêu chí, tiêu chuẩn tại Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, trường có 42/55 tiêu chí đạt và 13/55 tiêu chí đang triển khai thực hiện.

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong Đảng. Lào Cai đã chủ động phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, đào tạo trình độ thạc sỹ.

Từ năm 2015 đến 10/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đào tạo cao cấp lý luận chính trị, thạc sỹ, tiến sỹ, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chức danh cho 1.082 cán bộ của tỉnh Lào Cai. Trường Chính trị và các trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố Lào Cai đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 5.652 học viên/83 lớp học viên. Sau mỗi khóa đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, các cán bộ, công chức, viên chức đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc, hoạt động có hiệu quả cao hơn đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh cải cách nền hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, Trường Chính trị Lào Cai cần tập trung xây dựng đề án thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Bên cạnh đó, Trường cần đổi mới toàn diện nội dung chương trình đào tạo giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham mưu tư vấn chính sách cho địa phương để thực sự là nơi đào tạo bồi dưỡng cán bộ - khâu rất quan trọng của công tác cán bộ trong thời kỳ hiện nay. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ đảng viên nói chung và trước hết là của đội ngũ cán bộ, giáo viên trường chính trị - lực lượng tuyến đầu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo TTXVN

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim