Quy hoạch đô thị và xây dựng tại Đắk Nông: ‘’Bức tranh với 2 gam màu sáng tối’’

Bất động sản | 08:14:09 26/11/2021

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thì vấn đề về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị tại Đắk Nông vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế

Những đổi thay

Mới đây, tại Công văn Số 1432/SXD-QHKT&PTĐT năm 2021 gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết, tình hình quy hoạch đô thị đã đạt kết quả khả quan.

Cụ thể, Quy hoạch đô thị đã đi trước một bước, là cơ sở để các cấp ủy, chính quyền địa phương định hướng trong công tác chỉ đạo, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng và kêu gọi các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển đô thị đảm bảo phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng xu hướng phát triển đô thị xanh, thân thiện môi trường.

Công tác lập quy hoạch đô thị, tập trung đầu tư xây dựng đô thị, nâng cấp, phân loại đô thị đạt kết quả cao. Qua đó, đã tác động mạnh mẽ, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động sáng tạo của chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác huy động nguồn lực, vận dụng chính sách, lồng ghép các chương trình để phát triển đô thị.

 Công tác phân loại đô thị đã đạt kết quả theo lộ trình, tạo điều kiện cần thiết để thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính các đô thị theo quy định; nhận thức về quy hoạch, phát triển đô thị được đổi mới và từng bước hoàn thiện, đời sống dân cư đô thị được cải thiện đáng kể.

Hiện nay, trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa đều có quy hoạch chung đô thị được duyệt. Quy hoạch chung đô thị được duyệt là cơ sở để quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, kêu gọi đầu tư xây dựng để phát triển đô thị và nông thôn, nhằm tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

Ngoài ra, Đắk Nông còn có các quy hoach phân khu Khu công nghiệp Nhân Cơ 2; quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp Thuận An, Đắk Mil; quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tâm Thắng, Cư Jút.

Cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, các quy hoạch chi tiết trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa được điều chỉnh, chỉnh trang đô thị cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho rằng, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên diện tích quy hoạch chung đạt tỷ lệ thấp  và tỷ lệ đô thị hóa còn thấp so với trung bình cả nước.

Bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần phải khắc phục trong công tác lập, thẩm định, quản lý thực hiện quy hoạch, kiến trúc đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt.

Đơn cử như, tình trạng công trình xây dựng không có trong quy hoạch xây dựng, bố trí sai quy hoạch, đấu nối và bố trí hạ tầng kỹ thuật không đúng quy hoạch; tình trạng cấp phép xây dựng sai quy hoạch, xây dựng sai phép và không phép, đào đắp san nền, đổ rác xây dựng, lấn chiếm đất trái phép...vẫn diễn ra và đang có chiều hướng gia tăng mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường tự nhiên, kiến trúc cảnh quan, trật tự đô thị.

Chưa hết, tình trạng lợi dụng kẽ hở của pháp luật để đầu cơ trục lợi từ đất đai (mua đất nông nghiệp với diện tích lớn, chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, phân lô bán nền...) tạo ra những khu dân cư tự phát, rải rác ngoài quy hoạch, không có thệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, gây áp lực về đầu tư hạ tầng cho ngân sách, gây mất trật tự xây dựng, an ninh trật tự trên địa bàn cũng như gây khó khăn cho công tác quản lý, phát triển đô thị theo quy hoạch.

Ngoài ra, chất lượng quy hoạch còn thấp, nhiều trở ngại thực tế, tính dự báo không cao; khả năng thu hút các nguồn lực để đầu tư còn hạn chế chưa tương xứng với nguồn lực của toàn xã hội; nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng gây cản trở đến việc kêu gọi các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị,…

Nguyên nhân do đâu?

Mổ xẻ nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho rằng, địa phương là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt phức tạp; kinh tế, xã hội còn khó khăn; nguồn lực đầu tư hạn hẹp, nhất là nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu cho công tác quy hoạch xây dựng, đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển đô thị, phát triển sản xuất; sự hỗ trợ, ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp còn hạn chế.

Song song với đó, khả năng thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị còn hạn chế, hạn hẹp về nguồn vốn từ ngân sách, kêu gọi đầu tư còn khó khăn. Đồng thời, một số đồ án quá trình lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức cộng đồng dân cư vào nội dung quy hoạch chưa sâu, còn mang tính hình thức.

Đặc biệt, công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo định kỳ một số đồ án còn chậm triển khai; các văn bản pháp luật và hướng dẫn về quy hoạch chậm ban hành, chậm thay đổi về quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy trình, quy phạm kỹ thuật cũng gây khó khăn cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng,…

 

Lê Phước Bình

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam