Xét hỗ trợ khó khăn theo nghề chính hay nghề phụ?

Bạn đọc, Hộp thư bạn đọc | 08:53:00 28/12/2021

Ông Nguyễn Ngọc Tiến Tài (Hậu Giang) làm vận chuyển hàng hóa rau, củ, quả bằng phương tiện 2 bánh và 4 bánh. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ông thất nghiệp 3 tháng nay và không có hợp đồng lao động. Vậy, ông có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang trả lời vấn đề này như sau:

Để được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 và Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, người lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi đủ các điều kiện:

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.300.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và 1.000.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn làm một trong các công việc sau:

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

- Mua bán phế liệu lưu động;

- Bốc vác;

- Vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ;

- Lái xe honda ôm;

- Bán lẻ vé số lưu động (bán vé số dạo);

- Tự làm hoặc làm việc tại các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống; cắt tóc, uốn tóc.

Do đó, trường hợp của ông Tài không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh ông Nguyễn Ngọc Tiến Tài có nghề chính là tài xế taxi (taxi Hậu Giang) hoạt động trên địa bàn thị xã Long Mỹ, còn nghề vận chuyển hàng hóa rau, củ, quả bằng phương tiện xe 2 bánh và 4 bánh khu vực tỉnh Hậu Giang không phải là công việc chính.

Do đó, theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; một số đối tượng là người lao động thuộc diện được hỗ trợ như:

Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, người lao động ngừng việc, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị, doanh nghiệp bị tạm dừng hoặc dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Nếu ông Tài thuộc một trong các trường hợp như đã nêu trên thì đề nghị ông Tài liên hệ với công ty, doanh nghiệp nơi ông làm việc để thiết lập hồ sơ, thủ tục gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ (nếu đủ điều kiện) theo quy định.

Chinhphu.vn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam