Khởi động dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng gần 54.000 tỷ đồng

Ô tô - Xe máy, Bất động sản | 13:04:44 14/01/2022

Ngày 12/1/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (đại diện 4 nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha, Tổng Công ty điện lực Nam Hàn Quốc và Tổng Công ty khí Hàn Quốc) thuê đất đợt 1 để thực hiện dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn I (1.500 MW).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (đại diện 4 nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha, Tổng Công ty điện lực Nam Hàn Quốc và Tổng Công ty khí Hàn Quốc) thuê 15.678 m2 đất thuộc thửa số 100 – tờ bản đồ số địa chính số 9 của xã Hải An, huyện Hải Lăng để thực hiện dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn I (1.500 MW).

Hình thức thuê đất được xác định là nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với thời hạn thuê đất đến ngày 6/10/2071.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (đại diện 4 nhà đầu tư) không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/2/2021, tại văn bản số 154/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý bổ sung giai đoạn I của Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, công suất 1.500 MW vào quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Ngày 7/10, UBND Tỉnh Quảng Trị/Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn I (1.500 MW) cho Tổ hợp các nhà đầu tư, bao gồm: Tập đoàn T&T Group, Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha (HANWHA), Tổng Công ty điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO) và Tổng Công ty khí Hàn Quốc (KOGAS). Tổng vốn đầu tư giai đoạn I dự án lên tới gần 54.000 tỷ đồng (hơn 2,3 tỷ USD).

Lê Phước Bình

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam