Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Lý luận trẻ | 17:07:00 09/03/2022

TNV - Sáng ngày 09/3/2022, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới (đợt 1) năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc- ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Tham gia lớp học có 40 học viên- đây là những đảng viên mới kết nạp, trong thời gian 05 ngày (từ ngày 9-13/3/2022) các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức, báo cáo tình hình địa phương; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch. Mỗi chuyên đề được các giảng viên giới thiệu, truyền đạt bổ sung, cập nhật những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyên đề toàn khóa về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia giới thiệu 10 chuyên đề lần này đều là những giảng viên, báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm đến từ Học viện chính trị Hồ Chí Minh khu vực 2, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng.  

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc- ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối đã yêu cầu học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình học tập.

Qua đây, nhằm trang bị cho đảng viên dự bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên…Đồng thời nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống và qua đó sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Ngọc  

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

  

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vật tư Minh Anh cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam