Hội thảo "Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"

Lý luận trẻ | 16:56:00 25/03/2022

TNV - Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); thiết thực chào mừng đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ " 2022 – 2027", Sáng ngày 25/3, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.  Hội thảo được tổ chức trên cơ sở tìm hiểu và nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

 Đồng chí Bùi Quang Huy- Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cùng đoàn đại biểu dâng hương tại phòng thờ Bác Hồ.

Tham dự có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; PGS.TS Dương Trung Ý -  Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia trao đổi các nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn đi lên con đường Chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; đoàn viên, thanh niên đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn trong việc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; một số giải pháp tăng cường vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

 Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo là hoạt động thiết thực, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” cho mỗi đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

TSKH. Phan Xuân Dũng chia sẻ: Bài viết “Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thông qua tìm hiểu và nghiên cứu cuốn sách sẽ giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa và từ đó củng cố niềm tin, sự kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để bảo vệ vững chắc thành quả CNXH ở Việt Nam hiện nay, phát triển sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hơn ai hết thế hệ thanh niên cần phải nhận thức rõ và khẳng định tính đúng đắn của sự lựa chọn và luôn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Đảng, Nhà nước ta đã chỉ rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững chắc theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên”. Chính vì vậy, Thanh Niên hãy phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến vì quốc gia, vì dân tộc với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

 Đại diện Đoàn thanh niên Ngân hàng Trung ương phát biểu

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tin tưởng, Hội thảo sẽ góp phần mạnh mẽ trong việc xây dựng lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa ra những giải pháp cụ thể và thiết thực và khả thi trong việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

 Đại diện Đoàn Thanh Niên các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu .

                                                                                            Hà Dung

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam