Liên danh Công ty OLECO-NQ và Bất động sản Mỹ lấy đâu ra tiền làm dự án Khu dân cư hơn 500 tỷ đồng tại Lâm Đồng?

Bất động sản | 13:20:30 10/06/2022

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi Công văn số 1229/STC-ĐT về việc có ý thẩm định ý về hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh của Liên danh Công ty TNHH OLECO-NQ và Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ.

Một dự án Khu dân cư (ảnh minh họa)

Theo đó, dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) có diện tích sử dụng đất là 49.903 m2, với tổng vốn đầu tư hơn 551 tỷ đồng.

Trong đó, vốn góp của Liên danh nhà đầu tư là 110,3 tỷ đồng; vốn huy động, vốn vay là 441,2 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định, Liên danh Công ty TNHH OLECO-NQ và Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 110,3 tỷ đồng.

Sở Tài chính Lâm Đồng đã nhận được có báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 (đã được kiểm toán độc lập kiểm toán) của Công ty TNHH OLECO-NQ và Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ.

Theo đó, vốn chủ sở hữu tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty TNHH OLECONQ là 691 tỷ đồng. Trong đó, theo báo cáo của Công ty vốn chủ sở hữu cam kết cho các dự án đang thực hiện là 225,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn lại là 415,2 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến thời điểm 31/12/2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ là 2.121 tỷ đồng. Trong đó, theo báo cáo của Công ty vốn chủ sở hữu cam kết cho các dự án đang thực hiện là 1.662 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu dùng để đầu tư tài chính dài hạn là 50,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu còn lại là 925,7 tỷ đồng.

Như vậy, tổng vốn chủ sở hữu còn lại của 2 Công ty là 1.340,9 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết thêm về khả năng huy động vốn thực hiện dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh.

Cụ thể là tại hồ sơ có Văn bản không số ngày 04/3/2022 về cam kết thu xếp tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Thăng Long – PGD trung Hòa Nhân Chính (VPBank).

 Theo đó, Ngân hàng đồng ý về nguyên tắc sẽ thu xếp để cấp cho nhà đầu tư một khoản tín dụng tối đa là 441,2 tỷ đồng trong thời hạn kể từ ngày 04/3/2022 cho đến khi kết thúc dự án nếu nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện dự án khả thi, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và VPBank.

Từ thực tiễn nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng, về năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu và khả năng huy động vốn), theo hồ sơ của nhà đầu tư tại thời điểm xem xét chỉ đảm bảo điều kiện theo quy định về tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo quy định hiện hành của ngân hàng.

Cùng với đó nhà đầu tư cam kết sử dụng vốn đảm bảo cho dự án nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan sử dụng hồ sơ, tài liệu về tính chính xác và pháp lý của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Trước đó, ngày 24/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh, thị trấn Di Linh.

Theo đó, dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh có tổng diện tích sử dụng đất là 49.903 m2, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 551 tỷ đồng.

Dự án có quy mô 151 căn nhà ở với tổng diện tích 22.208 m2. Trong đó có 141 căn nhà xây dựng hoàn thiện phần thô, mặt ngoài để kinh doanh và 10 căn nhà đầu tư hoàn thành hạ tầng, bàn giao cho nhà nước phục vụ công tác tái định cư.

Ngoài ra, dự án còn có hội trường khu phố với diện tích 486,81 m2; đất giáo dục với 2.348,19 m2;...

Tiếp theo sau đó, vào ngày 11/5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận Liên danh Công ty TNHH OLECO-NQ và Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đăng tải thông tin nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư đồi Thanh Danh lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đồng thời hướng dẫn Liên danh Công ty TNHH OLECO-NQ và Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ thực hiện các thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định.

 

 

Lê Phước Bình

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam