Anh Nguyễn Đình Thắng tiếp tục được bầu làm Bí thư Thị đoàn Đông Triều khóa XXIII, nhiệm kì 2022 - 2027 với số phiếu tín nhiệm cao

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 14:36:00 27/06/2022

TNV - Trong hai ngày 25 và 26/6, tuổi trẻ thị xã ĐôngTriều (Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã Ban Chấp hành khóa mới gồm 26 đồng chí và bầu anh Nguyễn Đình Thắng – Thị ủy viên, Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Thị Đoàn Đông Triều khóa XXII tiếp tục tái cử giữ chức danh Bí thư Thị đoàn Đông Triều khóa XXIII với số phiếu tín nhiệm cao.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có anh Hoàng Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh;ông Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Đông Triều cùng các vị trong Thường trực Thị ủy- Thường trực HĐND – Thường trực UBND thị xã Đông Triều.

Theo Báo cáo chính trị trình trước Đại hội, hiện nay trên địa bàn thị xã Đông Triều có khoảng 40.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi chiếm 23,6% dân số; trong đó có 8.232 đoàn viên, sinh hoạt tại 46 cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc.

5 năm qua, Ban Chấp hành Đoàn từ thị xã đến cơ sở đã bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên; Phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn thị xã khóa XXII đã đề ra, góp phần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác tham mưu, chỉ đạo có nhiều đổi mới, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và sát tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Toàn cảnh Đại hội .

Công tác giáo dục của Đoàn tiếp tục được quan tâm đầu tư và có nhiều điểm mới đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như phong trào "Tuổi trẻ Đông Triều học tập và làm theo lời Bác”; công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân được chỉ đạo và thực hiện đồng bộ với giải pháp cụ thể, quyết liệt. Các nội dung của “3 chương trình, 3 phong trào” được triển khai tích cực, chủ động, sáng tạo trong thanh niên. Nhiều hoạt động, phong trào của Đoàn thanh niên được các Cấp ủy Đảng và Chính quyền, nhân dân ghi nhận và ủng hộ, đóng góp tích cực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, chương trình xây dựng nông thôn mới, hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid -19;

Công tác quốc tế thanh niên có bước đột phá. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng tiếp tục hoạt động có hiệu quả với nhiều mô hình mới, sáng tạo. Công tác phối hợp với các ngành được quan tâm, đẩy mạnh, phát huy các tổ chức tạo nguồn lực tối đa chăm lo cho hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Vai trò của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thị xã ghi nhận và đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn từ thị xã đến cơ sở và nhiều cá nhân được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh và Trung ương.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Đông Triều: Bản Lĩnh– Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo – Hội nhập; Xây dựng thành phố Đông Triều giàu đẹp, văn minh”, nhiệm kỳ mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Đông Triều tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam các cấp; Xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hóa; giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; được tạo môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Phát hiện, bồi dưỡng lớp thanh niên tiên tiến, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực hội nhập quốc tế, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; có tác phong công nghiệp; phát huy vai trò xung kích cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã xây dựng Đông Triều trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh...

 Đồng chí Hoàng Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, anh Hoàng Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Đông Triều đều ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao về những kết quả đã đạt được của của tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi của thị xã Đông Triều thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, tổ chức Đoàn từ thị xã đến cơ sở cần cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh đoàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV và các Nghị quyết Chuyên đề của Thị ủy; Tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên.

Bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chuyển mạnh hoạt động của các cấp bộ Đoàn về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh thiếu niên.

Chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp và phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên. Chú trọng triển khai 3 chương trình, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn đảm bảo phải xuất phát từ thực tiễn, hướng về cơ sở, gắn với địa bàn, xây dựng mô hình cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, có thể đo đếm được; gắn với phát huy thanh niên với tinh thần xung kích, tình nguyện, mong muốn được cống hiến và phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên…

BCH Khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn khóa mới, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung thống nhất và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn thị xã khóa XXIII gồm 26 đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên. Đại hội tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội và anh Nguyễn Đình Thắng – Thị ủy viên, Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Thị Đoàn Đông Triều khóa XXII tiếp tục tái cử giữ chức danh Bí thư Thị đoàn Đông Triều khóa XXIII với số phiếu tín nhiệm cao.

Đại hội cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi khóa XXII; Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII; Tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; Chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành.

Trần Thuyết – Lê Đại – Ngô Hưng

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam