Quảng Ninh: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Huyện Vân Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 12:57:00 30/07/2022

TNV - Trong 2 ngày 28 và 29/7, tại nhà văn hoá thị trấn Cái Rồng, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM huyện Vân Đồn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được long trọng tổ chức. Đến dự có đồng chí Trương Mạnh Hùng – Bí thư Huyện uỷ, Phó BQL KKT Vân Đồn; đ/c Tô Văn Hải – PBT TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Đào Văn Vũ – PCT TT UBND huyện;  Đồng chí Hoàng Văn Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; nguyên Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện qua các thời kỳ, lãnh đạo UB MTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Lữ đoàn 242, đại diện một số Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cùng 118 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho trên 2.600 đoàn viên trong toàn huyện.

 Tiết mục văn nghệ chào mừng

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Tỉnh đoàn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, xung kích tình nguyện tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đạt được những kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ được tăng cường bằng nhiều hình thức sáng tạo. Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi được triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt các phong trào “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, “Cùng áo xanh thắng nhanh COVID-19 triển khai hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận, thực hiện 140 công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử quan trọng, tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị đã huy động hơn 94.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia trồng hơn 51.000 cây xanh, hoa các loại, nâng cấp trên 74 công trình cây xanh. Tuyên truyền vận động trên 17.900 lượt đoàn viên, thanh niên xung kích tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid – 19.

Trong 5 năm qua, đoàn viên, thanh niên đã đóng góp 600 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất và đời sống được đăng tải trên Cổng Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Đoàn thanh niên đã kiên trì triển khai tuyên truyền về chỉ số PAPI và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 góp phần cải cách hành chính, thanh niên toàn huyện đã tích cực thành lập 21 đội thanh niên xung kích tuyên truyền về hiệu quả của cải cách hành chính đến 5.600 hộ gia đình, hỗ trợ thực hiện 661 hồ sơ mức độ 3,4 kể từ thời điểm triển khai đến nay.

BCH Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 5 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn huyện đã giới thiệu trên 300 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng phát triển Đảng; trong đó, trên 200 đoàn viên ưu tú được cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, công tác và hoạt động của Đoàn  nhiệm kỳ qua cũng còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn nặng về “bề nổi”, dàn trải, hình thức. Công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở nhiều nơi không kịp thời; xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh niên còn nhiều lúng túng, bị động. Hiệu quả một số mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh còn ở mức độ; công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ở các doanh nghiệp còn chậm. Công tác thu hút tập hợp Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn dân cư còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn… Đoàn còn chưa kịp thời, chủ động trong nghiên cứu, đề xuất giải pháp để khắc phục, giải quyết các vấn đề xã hội trong thanh thiếu nhi…

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Vân Đồn đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên huyện đặt mục tiêu: Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện thực sự vững mạnh về tổ chức; phát huy tốt vai trò là thành viên nòng cốt chính trị, tập hợp đoàn kết đông đảothanh niên; xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của cấp ủy Đảng; nâng cao vai trò phụ trách thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện. Tham gia xây dựng lớp Thanh niên Vân Đồn thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu tình yêu quê hương, đất nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật; chủ động hích ứng an toàn, linh hoạt, tham gia kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; xung kích, tiên phong tham gia thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đồi số, chung tay phấn đấu xây dựng Vân Đồn sớm trở thành thành phố trực thuộc Tỉnh. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.

BTV Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và đồng chí Trương Mạnh Hùng – Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đề nghị: Tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở cần cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tỉnh Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần XXIV và các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; nhất là hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Tích cực chủ động hơn nữa trong việc thực hiện Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai sáng tạo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và uy tín của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn trong công tác tập hợp thanh niên.

Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng. Cần tiếp tục nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, người yếu thế…

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng bức trướng “Tuổi trẻ Vân Đồn đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, phát triển” và lẵng hoa tươi thắm của Huyện uỷ – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện chúc mừng Đại hội

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu 22 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trực tiếp bỏ phiếu bầu đồng chí Đào Minh Ngọc tái cử chức Bí thư. Bầu 9 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự ĐHĐB Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. BCH cũng đã họp phiên thứ Nhất bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này, BCH Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân, UBND huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Mai Duyên 

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim