Tập đoàn T&T chấm dứt hoạt động 2 dự án tại Quảng Nam

Bất động sản | 08:58:04 06/08/2022

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành hai quyết định về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư hai dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Ngày 5/8/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Trong cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Công viên nông nghiệp công nghệ cao Điện Hòa tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Lý do thu hồi cả hai dự án nêu trên là do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thông báo chấm dứt hoạt động của dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi bản gốc Quyết định chủ trương đầu tư các dự án có liên quan để lưu trữ theo quy định.

Trường hợp Công ty không nộp lại bản gốc thì thông báo bằng văn bản chấm dứt hiệu lực của Quyết định chủ trương đầu tư để các cơ quan liên quan theo dõi.

Các Sở, ngành và địa phương có liên quan rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam và dự án Công viên nông nghiệp công nghệ cao Điện Hòa của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định (nếu có).

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T chịu trách nhiệm nộp lại bản gốc Quyết định chủ trương đầu tư có liên quan của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng với đó là thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định.

 

Lê Phước Bình

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam