7 tháng đầu năm, Bình Định thu hút đầu tư gần 16.000 tỉ đồng

Bất động sản | 08:17:50 07/08/2022

Sau 7 tháng năm 2022, toàn tỉnh thu hút 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 10.768,42 tỉ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 9 dự án, với tổng vốn tăng thêm 5.196,44 tỉ đồng.

Theo đó, có 19 dự án được đầu tư trong các Cụm Công nghiệp với tổng vốn đầu tư 366,52 tỉ đồng; 12 dự án ngoài KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 8.105,52 tỉ đồng và 13 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 2.296,38 tỉ đồng.

Đối với đầu tư nước ngoài, có hai trường hợp điều chỉnh tăng vốn, 1 trong KCN và 1 ngoài KCN và KKT; tổng vốn điều chỉnh tăng 2,03 triệu USD.

Hiện cả tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.093,68 tỉ USD; trong đó có 38 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 848,06 triệu USD và 48 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 245,62 triệu USD.

Phân theo lĩnh vực, có 31 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 9 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 3 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản và 1 dự án lĩnh vực công nghệ thông tin.

Để tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trọng tâm các tháng cuối năm 2022.

Theo đó, tập trung rà soát tình hình triển khai các dự án đã được Chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, kể cả các dự án đấu thầu, đấu giá. Qua đó sẽ kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cho những dự án có vướng mắc, khó khăn hoặc thu hồi, chấm dứt các dự án không còn khả năng triển khai.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đã đủ điều kiện tổ chức. Đồng thời tăng cường giao cho các địa phương tổ chức lựa chọn, nhất là các dự án đấu giá.

Đề xuất phương án lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư các thị trường quan trọng, trước mắt là Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc (9.2022) và Nhật Bản (11.2022); tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư Đài Loan và Hội nghị xúc tiến đầu tư Thái Lan được tổ chức tại TP.HCM (10.2022), Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Đức tại Bình Định vào tháng 11.2022...

Tâm An

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim