Yên Bái phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022

Thời sự, Xã hội | 09:15:00 15/08/2022

TNV - Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2022 tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế hết năm 2022 có 101/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới), 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (lũy kế hết năm 2022 có 27xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (lũy kế hết năm 2022 có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu).

: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại hộ ông Nguyễn Công Thường, thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia

Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng phấn đấu có thêm 75 thôn (bản) thuộc các xã vùng III đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế hết năm 2022 có 130 thôn, bản đạt chun nông thôn mới)và 76 thôn (bản) đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (lũy kế hết năm 2022 có 182 thôn, bản đạt chun thôn nông thôn mới kiu mu).

Đây là những con số cụ thể được đưa ra tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái do ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kí ban hành vừa qua (ngày 25/7/2022).

Hàng ngàn hộ dân huyện Lục Yên hăng hái hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc…làm đường giao thông nông thôn

Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ th đối với từng xã

Theo đó, 13 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022 gồm: 04 xã thuộc huyện Yên Bình (Xã Ngọc Chấn, xã Phúc An, xã Yên Thành, xã Tân Nguyên); 04 xã của huyện Văn Yên (Xã Châu Quế Thượng, xã Phong Dụ Hạ, xã Đại Sơn, xã Xuân Tầm); 02 xã huyện Văn Chấn (Xã Bình Thuận, xã Gia Hội) và 03 xã thuộc huyện Lục Yên (Xã Minh Chuẩn, xã An Lạc, xã Lâm Thượng).

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương kể trên rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng xã; cân đối, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí đảm bảo hoàn thành trong năm 2022.

Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Tâm (Văn Chấn) mở đường lên bản vùng cao

Đồng thời, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn xã; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn; xây dựng các mô hình họp tác theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân; xây dựng các tuyến đường được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường và có cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp.

Đối với 10 xã phấn đấu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm huyện Trấn Yên: 04 xã (Xã Báo Đáp, xã Y Can, xã Hưng Thịnh, xã Minh Quân); huyện Văn Chấn: 01 xã (Xã Đồng Khê); huyện Văn Yên: 02 xã (Xã An Thịnh, xã Yên Hợp); huyện Yên Bình: 02 xã (Xã Đại Đồng, xã Thịnh Hưng); thị xã Nghĩa Lộ: 01 xã (Xã Nghĩa Lộ). Và 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cụ thể: Huyện Văn Yên 01 xã (xã Đông Cuông); huyện Trấn Yên 02 xã (xã Việt Thành, xã Minh Quán). UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã chỉ đạo các xã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng xã trên cơ sở cân đối, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí nâng cao đảm bảo hoàn thành trong năm 202; riêng các xã nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài việc thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí cần nâng cao chất lượng các lĩnh vực nổi trội đảm bảo hoàn thành trong năm 2022.

Chủ tịch tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia hoạt động Ngày thứ bảy cùng dân ở xã Bình Thuận (Văn Chấn)

Đặc biệt, đối với 88 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Kế hoạch của UBND tỉnh chỉ rõ: Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt được. Trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Được biết, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái năm 2022 dự kiến là 8.824.742 triệu đồng. Trong đó : Vốn ngân sách Trung ương: 249.460 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương: 1.741.651 triệu đồng (vốn tỉnh: 928.801 triệu đồng; vốn huyện: 812.650 triệu đồng; vốn xã: 200 triệu đồng);  vốn lồng ghép từ Chương trình, dự án khác: 1.403.131 triệu đồng; vốn tín dụng: 5.260.000 triệu đồng; vốn doanh nghiệp: 5.500 triệu đồng; huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng: khoảng 165.000 triệu đồng.

 Các lực lượng: Thanh niên, Công an và cán bộ công chức xã Bình Thuận sôi nổi tham gia xây dựng nông thôn mới

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Trao đổi nhanh với một số huyện về việc triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022 của UBND tỉnh. Các huyện đều bày tỏ quyết tâm cao, nỗ lực lớn và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.

ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp& PTNT huyện Lục Yên (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện) cho biết: Lục Yên là 1 trong 4 huyện phấn đấu có xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022, đã triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm với quyết tâm phấn đấu đạt thêm 01 chỉ tiêu huyện nông thôn mới - đó là chỉ tiêu về tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn, đưa lũy kế hết năm đạt được 04 tiêu chí huyện nông thôn mới với 07 chỉ tiêu đạt chuẩn; đồng thời, phấn đấu bình quân toàn huyện đạt 16,3 tiêu chí nông thôn mới/xã tăng 1,78 tiêu chí/xã so với năm 2021 và phấn đấu có thêm 07 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 08 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Niềm vui khánh thành Công trình “Thắp sáng đường quê” của tuổi trẻ xã Bình Thuận (Văn Chấn)

“Hiện toàn huyện đã có 09/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 thôn nông thôn mới và 09 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến, đến hết năm 2022 toàn huyện có 12/23 xã nông thôn mới, 26 thôn nông thôn mới và 17 thôn kiểu mẫu” – ông Tuấn nói.

Về phía huyện Trấn Yên – huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc đạt chuẩn nông thôn mới, theo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022 do Chủ tịch huyện Trần Đông kí ban hành, huyện Trấn Yên phấn đấu đưa 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 25 thôn đạt kiểu mẫu trong năm 2022. Riêng 02 xã phấn đấu nông thôn kiểu mẫu là xã Việt Thành và Minh Quân đều lựa chọn tiêu chí vượt trội nhất là lĩnh vực cảnh quan môi trường.

Mô hình nuôi trâu bò qui mô lớn của ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn 2, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ

Đối với huyện Yên Bình, với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024, UBND huyện đã xây dựng mục tiêu, lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cụ thể từng năm và cho cả giai đoạn 2021 – 2025. Theo Chủ tịch huyện Nguyễn Xuân Trường, năm 2022 huyện tiếp tục tập trung nguồn lực có trọng tậm, trọng điểm và quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; ưu tiên hỗ trợ 04 xã đăng kí về đích nông thôn mới và 03 xã đăng kí nông thôn mới nâng cao (vượt kế hoạch tỉnh giao 01 xã) trong năm nay. Như vậy, lũy kế hết năm 2022, huyện Yên Bình sẽ có 05 xã nông thôn mới nâng cao và 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

“Đồng thời phấn đấu đến hết năm 2022, 100% trường học các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia, 22/22 xã đạt chuẩn tiêu chí Trường học; 100% các xã có nhà văn hóa, khu thể thao xã và 100% các thôn có nhà văn hóa thôn và sân thể thao đơn giản đạt chuẩn theo quy định phục vụ cho nhu cầu của người dân trong thôn; 22/22 xã đạt tiêu chí về thu nhập, tiêu chí quốc gia về y tế xã, tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm… Toàn huyện hoàn thành thêm 2/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, nâng số tiêu chí huyện nông thôn mới hoàn thành lên 4/9 tiêu chí” – ông Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh.

Nhà máy gạch Tuynel của Công ty CPXD Quang Thịnh tạo hơn trăm việc làm ổn định cho bà con địa phương và đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Nghĩa Lộ

  Phạm Quỳnh

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam