Quảng Ngãi yêu cầu nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng King Bay - Sa Huỳnh

Bất động sản | 15:55:54 23/09/2022

Qua rà soát lại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng King Bay - Sa Huỳnh, nếu tiếp tục triển khai sẽ không đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc và đề nghị nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt thực hiện Dự án.

Ảnh minh họa

Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát đi Thông báo số 400/TB-UBND về kết luận của ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, khảo sát thực tế một số dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, văn hóa tại địa bàn phía Nam thị xã Đức Phổ.

Theo đó, kiểm tra tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng King Bay - Sa Huỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư vào năm 2019, tiến độ hoàn thành cuối năm 2021. Tuy nhiên, sau khi cấp quyết định chủ trương đầu tư đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc so với quy định hiện hành, một số nội dung của dự án không còn phù hợp với quy hoạch chung.

Qua rà soát lại dự án, nếu tiếp tục triển khai sẽ không đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc và đề nghị nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt thực hiện Dự án.

Sau khi có văn bản tự nguyện chấm dứt thực hiện dự án của nhà đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ và các cơ quan có liên quan rà soát lại toàn diện Dự án về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề có liên quan khác để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

Ngoài ra, kiểm tra tại dự án Khu Du lịch Sa Huỳnh (phần mở rộng) do Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm khẩn trương phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai có liên quan; kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất đối với phần diện tích đã cho thuê tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 (khoảng 3ha).

Đối với phần diện tích 47ha còn lại, ông Minh giao UBND thị xã Đức Phổ chịu trách nhiệm rà soát tổng thể diện tích đất tại khu vực dự án, để khẩn trương lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch và kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Hướng tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh qua Đầm An Khê không phù hợp

Đối với nội dung quy hoạch tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (đoạn qua Đầm An Khê), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, qua khảo sát thực tế cho thấy việc quy hoạch hướng tuyến đường này qua Đầm An Khê là không phù hợp.

Lý do không phù hợp là vì sẽ tác động, làm ảnh hưởng đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị Khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh.

Từ thực tiễn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, cần phải thay đổi hướng tuyến để bảo vệ di tích và tạo điều kiện phát triển du lịch trong tương lai.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND thị xã Đức Phổ nghiên cứu, khảo sát và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh hướng tuyến để tránh khu vực Đầm An Khê và Khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tham mưu và báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chậm nhất vào tháng 6/2023.

Lê Phước Bình

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim