Đại hội Hiệp hội Tác giả phi hư cấu Việt Nam nhiệm kỳ II (2022 – 2027)

Giải trí, Văn hóa | 21:01:00 30/09/2022

TNV - Sáng ngày 30/9, Đại hội Hiệp hội Tác giả phi hư cấu Việt Nam lần thứ 2 nhiệm kỳ (2022-2027) đã diễn ra tại Hà Nội. Tại nhiệm kỳ này, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch hiệp hội.

Đoàn Chủ tịch của Đại hội

Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tác giả và dịch giả phi hư cấu Việt Nam bao gồm các tác giả có tác phẩm là sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu khoa học, đề tài nghiên cứu, công trình nghiên cứu, báo cáo, từ điển, bách khoa, đồ án, kế hoạch, tạp chí, bài báo, nhật ký, hồi ký, tiểu sử, phim tài liệu, nhiếp ảnh, sổ tay hướng dẫn và các tư liệu tương tự khác ở Việt Nam tự nguyện thành lập theo quy định của pháp luật. Hiệp hội được Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập vào ngày 16/4/2014. Đến nay, Hiệp hội có 1.786 hội viên. Trong đó, hội viên có trình độ trên đại học là 1.179.

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ các tác giả phi hư cấu và người nắm giữ quyền tác giả đối với tác phẩm phi hư cấu trong việc bảo vệ và khai thác giá trị của các quyền được pháp luật thừa nhận và bảo hộ quyền tác giả trên văn bản theo quy định của pháp luật để thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và bảo vệ có hiệu quả lợi ích vật chất của giới sáng tạo, góp phần vào việc phát triển nền kinh tế tri thức, kinh tế xã hội của đất nước.

Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực sáng tạo phi hư cấu theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, được gia nhập, hợp tác với các tổ chức tương ứng của các quốc gia; hợp tác, gia nhập và tiếp nhận việc gia nhập của các tổ chức nghề nghiệp tương ứng hoặc có liên quan trong nước theo quy định của pháp luật.

Trong Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã tổ chức được 3 hội thảo khoa học mang tính quốc gia. Đó là hội thảo "Quyền sao chép tác phẩm đối với tác phẩm phi hư cấu", "Quyền tác giả đối với tác phẩm phi hư cấu", "Nâng cao nhận thức về quyền tác giả đối với tác phẩm phi hư cấu". Bên cạnh đó, hiệp hội đã thu thập một số hợp đồng trong nước để nghiên cứu, dự thảo hợp đồng xuất bản mẫu giữa tác giả và nhà xuất bản Việt Nam; dịch hợp đồng mẫu của Hiệp hội NFF (Hiệp hội tác giả phi hư cấu Na Uy) để giao cho luật sư có kiến thức và trình độ cần thiết nghiên cứu, dự thảo hợp đồng mẫu của giới tác giả Việt Nam để chuẩn bị thăm dò ý kiến trong giới tác giả và giới xuất bản Việt Nam.

Ban chấp hành gồm 15 thành viên ra mắt đại hội. Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến giữ chức Chủ tịch hiệp hội (người thứ 3 từ phải sang)

Trong nhiệm kỳ lần thứ 2, Hiệp hội đặt ra mục tiêu chung là có thể thu được tiền thu lao trực tiếp và gián tiếp từ người sử dụng, đem lại quyền lợi thiết thực cho hội viên. Cụ thể, hiệp hội sẽ thực quyền tác giả, khai thác sử dụng tác phẩm và hỗ trợ các tác giả sáng tác tác phẩm hư cấu.

Tại đại hội lần này đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 thành viên với nhiều gương mặt nổi bật như PGS.TS Nguyễn Đỗ Bảo, PGS.TS Nguyễn Lân Cường, nhà văn Trần Thị Trường...

Bùi Hạnh

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết


 

  

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim